Ptám se za Vás: evropský plyn pro Ukrajinu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32
110 15 Praha 1
                                                                      
 
                                                                                              V Kutné Hoře dne 25. 10. 2022
 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací:
                                                                                        
Dne 1. 2. 2022 vyšel článek, který tvrdil, že Ukrajina poprvé dostala zemní plyn ze západní Evropy. Více zde: https://oenergetice.cz/plyn/ukrajina-zacala-poprve-dostavat-zemni-plyn-ze-zapadni-evropy-pres-madarsko
 
V této souvislosti se na Ministerstvo průmyslu a obchodu obracím s následujícími dotazy:
 

  1. Proudí přes Českou republiku plyn do Ukrajiny?
  2. Pokud plyn proudí, tak o jaký plyn se jedná? Zemní, LNG?
  3. Odkud plyn proudí?

 
 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán