Ptám se za vás: důchody pro komunistické prominenty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčím právu 376/1

Praha 2, Nové Město

128 01 Praha

                                                                                 

                                                                                             

 

V Kutné Hoře dne 7. 11. 2022

 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:

Poslanecká sněmovna dne 4. 11. 2022 schválila novelu zákona o důchodovém pojištění: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-poslanci-odklepli-nizsi-duchody-pro-komunisticke-prominenty-a-drivejsi-penze-pro-zachranare-40413637#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_id=40413637&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Ze schválené novely je zřejmé, že dojde ke snížení důchodů pro komunistické prominenty. V této souvislosti žádám o poskytnutí informací:

 

  1. Kterých osob, jmenovitě, se novela dotkne/dotýká?
  2. Jedná se jen o členy KSČ, pokud ne členů jakých složek Národní fronty se zákon dotýká?
  3. Jaká je výše důchodů komunistických prominentů?

 

 

S pozdravem,

 

Mgr. Jan Klán