Ptám se za vás: církevní restituce

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 10 Praha 1 - Malá Strana                       
 
                                                                                              V Kutné Hoře dne 1. 8. 2022
 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací:
 
Dne 8. listopadu 2012 byl poslaneckou sněmovnou schválen zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi: https://www.christnet.eu/clanky/4935/cirkevni_restituce_schvaleny_zbyva_podpis_klause.url
 
Tehdejší prezident Václav Klaus zákon nevetoval ani nepodepsal. V roce 2013 tak zákon začal platit: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cirkevni-restituce-jsou-schvalene.A121122_104634_domaci_jj
 
Vzhledem k současné nelehké situaci, která trápí celou naši republiku, se na vás obracím o sdělení následujících informací:
 

  1. Kolik finančních prostředků bylo církvi vyplaceno? Stačí celková suma do roku 2021.
  2. Jaké pozemky, v jaké finanční hodnotě byly církvi od doby platnosti zákona navráceny?
  3. Jaká je roční finanční náročnost na církevní restituce? Kolik stát ročně vynakládá na jejich administraci?
  4. Má ministerstvo přehled o tom, zda jsou peníze vyplacené církvi vraceny/investovány do církevního a jiného majetku?

 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán