Ptám se za vás: americké vrtulníky s ohněm nepomohou

Poskytnutí informací
 
 
Ministerstvo obrany obdrželo dne 31. července 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací vztahujících se k vrtulníkům Venom, Viper a W-3 Sokol, podanou podle zákona č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme tyto informace:
 
Ad 1)
 
Ministerstvo obrany České  republiky dne  12.  prosince  2019  uzavřelo mezivládní  dohodu  pořizující 8 kusů víceúčelových vrtulníků UH-1Y a 4 kusy bitevních vrtulníků AH-1Z (dále jen „systém H-1“). Cena kontraktu byla stanovena na 17,6 mld. Kč.
 
Ad 2)
 
Vrtulníky systému H-1 nebudou disponovat schopností leteckého hašení formou hasících vaků Bambi Bucket. Při využívání těchto vrtulníků se nepočítá s jejich zapojením do plánů Integrovaného záchranného systému.
 
Ad 3)
 
Fixní náklady na jednu letovou hodinu u vrtulníku W-3A Sokol činí cca 42 000 Kč a fixní náklady na jednu letovou hodinu u systému H-1 činí cca 100 000 Kč.
 
K dané problematice navíc sdělujeme, že polský vrtulník W-3A Sokol je plnohodnotnou součástí flotily Vzdušných sil Armády České republiky (AČR),  a  určitě nebyl, jak uvádíte  „jen náhodou nezrušen“     v roce 2021. Vzdušné síly AČR s ním počítají s plněním stanovených úkolů i do budoucna, včetně dlouhodobé a kvalitní spolupráce s Integrovaným záchranným systémem.
 
Příchodem amerických strojů systému H-1 v průběhu roku 2023 dojde k plnohodnotné náhradě
schopností a ukončení provozu ruských vrtulníků Mi-24/35.
 
Žádná země světa nemá dostatečné kapacity k hašení velkých lesních požárů. Ani Řecko, nebo Španělsko, které mají každoroční zkušenosti s velkými požáry, nejsou soběstačné. V letních měsících jim vypomáhají soukromé mezinárodní letecké firmy a jiné státy. Česká republika je v hašení malých lesních požárů soběstačná sílami a prostředky Policie České republiky, soukromých leteckých firem

 
AČR s vrtulníky W-3A Sokol. Navíc AČR v rámci modernizace plánuje  vybavit vrtulníky Mi-171Š   v průběhu let 2023 a 2024 čtyřmi většími vaky Bambi Bucket.