Ptám se za vás: aktivní zálohy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1                                                                    
 
                                                                                              V Kutné Hoře dne 1. 8. 2022
 
 
Civilně-vojenské vztahy jsou důležitou součástí demokracie. Jejich podstata a kvalita je např. sledována v rámci mezinárodních indexů. Vojáci by neměli intervenovat do fungování demokratického státu. Na druhé straně však mnohá ministerstva obrany podporují občanský princip v organizaci domobran a status vojáka v záloze bývá považován za výhodu. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás proto žádám o sdělení následujících informací:
 

  1. Kolik členů vlády je členy aktivních záloh a která ministerstva řídí?
  2. Kolik náměstků současné vlády je členy aktivních záloh a na kterých ministerstvech pracují?
  3. Kolik členů vlády absolvovalo povinnou vojenskou službu/civilní službu a která ministerstva řídí?

 
 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán