Přehodnocení jaderného programu USA je výrazným krokem zpět

Lisbeth Gronlund | 4. listopadu 2022
Ilustrační obrázek: Thomas Gaulkin
Americké ministerstvo obrany 27. října 2022 konečně zveřejnilo přehled jaderné politiky za rok 2022 (Nuclear Posture Review, NPR). Odhaluje šokující naivitu ohledně fungování reálného světa, neboť ignoruje dva základní obranné principy: "bezpečnostní dilema" a "omyl posledního tahu". NPR například popisuje americké plány na modernizaci jaderných zbraní jako nutnou reakci na aktivity Ruska a Číny a ignoruje logickou a nevyhnutelnou reakci obou zemí na americké plány. Budováním nových vojenských kapacit ve snaze zvýšit bezpečnost USA se Rusko a Čína budou pravděpodobně cítit ohroženy a budou na to reagovat kroky, které bezpečnost USA oslabí. Nikdo nemůže mít poslední tah. A tak to jde do nekonečna.
Moudrý obranný plánovač by zvážil pravděpodobnou reakci svých protivníků - a snažil by se nepodkopat i jejich jadernou bezpečnost, a to z toho důvodu, že je to v bezpečnostním zájmu Spojených států.
Kromě toho je prohlášení NPR, že existuje "naléhavá potřeba udržet a posílit odstrašení", absurdní, jako by odstrašení bylo nějakým druhem něžných květin, které potřebují neustálou péči a výživu, aby zůstaly naživu. Stejně absurdní je představa, že by ochota kterékoli země odpálit jaderné zbraně na Spojené státy nebo jejich spojence závisela na jakémkoli konkrétním aspektu amerického arzenálu.
Kromě těchto širších otázek obsahuje NPR několik důležitých odhalení.
Použití jaderných zbraní.
Nejdříve dobrá zpráva. Obamova NPR z roku 2010 prohlašuje, že "USA nepoužijí jaderné zbraně ani nebudou hrozit jejich použitím proti nejaderným státům, které jsou stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a plní své závazky v oblasti nešíření jaderných zbraní". (Toto prohlášení platí i v případě konvenčních, chemických nebo biologických útoků.)
Pro zbývající čtyři státy - Čínu, Írán, Severní Koreu a Rusko - si Spojené státy vyhradily možnost použít jaderné zbraně v reakci na nejaderné útoky, ale pouze "za mimořádných okolností k obraně životně důležitých zájmů Spojených států nebo jejich spojenců a partnerů v úzkém okruhu nepředvídaných událostí".
Trumpova i Bidenova NPR tato prohlášení doslovně opakují. Zdá se, že Obamova politika se pevně usadila v jaderné politice USA.
Redukce ochranného pásu.
Zadruhé, další (možná) dobré zprávy. V novém NPR se uvádí: "Zajištění proti nejisté budoucnosti již není deklarovanou úlohou jaderných zbraní."
Spojené státy již dlouho udržují zásoby skladovaných zbraní, jejichž velikost se zhruba rovná rozmístěnému arzenálu, a to ze dvou důvodů: aby mohly nahradit jeden typ zbraně jiným typem v případě, že se vyskytne neočekávaný technický problém, a aby mohly rychle zvýšit počet rozmístěných zbraní přidáním dalších hlavic do amerických raket, které mohou pojmout mnohem více zbraní, než je rozmístěno. Žádná americká administrativa nepřistoupila k žádnému z těchto kroků.
Zdá se, že toto prohlášení naplňuje Obamův slib z NPR, který uvádí, že "modernizací našich stárnoucích zařízení na podporu jaderných zbraní a investicemi do lidského kapitálu můžeme podstatně snížit počet uskladněných jaderných zbraní, které si ponecháme jako pojistku proti technickým nebo geopolitickým překvapením." V uplynulém desetiletí Spojené státy tyto investice uskutečnily a nyní by měly být schopny v podstatě eliminovat zhruba 2 000 zbraní ve svých zajišťovacích arzenálech.
Přesto je toto prohlášení formulováno podivně a nejasně. Znamená to, že Pentagon bude v zajišťování pokračovat, ale veřejně to neuvede? Svědčí to o tom, že Pentagon otálí - a v tom případě k tomu nedojde bez naléhání Bidena a budoucích prezidentů a bez požadavku Kongresu s odpovídajícími rozpočtovými omezeními? Biden netrval na politice výhradní autority, takže je nepravděpodobné, že bude trvat na snížení zajištění.
A teď ta špatná zpráva.
Spoléhání se na jaderné zbraně a politiku "jediného cíle". NPR je výrazným krokem zpět od Obamova cíle "snížit roli jaderných zbraní v bezpečnostní strategii USA".
Naproti tomu Bidenovo NPR uvádí, že Spojené státy "podnikají kroky k dosažení cíle snižování závislosti na jaderných zbraních". Posun tímto směrem navíc bude vyžadovat, aby se několik (poměrně podstatných) "bezpečnostních, politických a technologických podmínek vyvinulo způsobem, který to [Spojeným státům] umožní". Je zřejmé, že snížení závislosti již není na programu Pentagonu. (Ironií je, že NPR uvádí, že Rusko a Čína "neprojevily velký zájem o snížení své závislosti na jaderných zbraních").
Zásadním prvkem snižování závislosti na jaderných zbraních je politika " výhradního účelu", kdy jediným účelem použití jaderných zbraní USA je odstrašení od použití těchto zbraní proti nim samotným a jejich spojencům a partnerům a v případě potřeby i reakce.
Obamovo NPR uvádí, že cílem USA je přijmout politiku jediného účelu, a během prezidentské kampaně v roce 2021 Biden slíbil, že v případě svého zvolení tuto politiku přijme. Jeho NPR však tuto politiku neobsahuje a co je mnohem horší, odmítá politiku výhradního účelu nyní i v daleké budoucnosti s tím, že by "vedla k nepřijatelné míře rizika" a že "v dohledné budoucnosti budou jaderné zbraně USA nadále poskytovat jedinečné odstrašující účinky". Tyto "jedinečné odstrašující účinky" odkazují na přesvědčení, že jaderné zbraně jsou jedinečně schopné odstrašit a reagovat na některé nejaderné hrozby.
Kontrola vyzbrojování s Ruskem a Čínou.
Biden v NPR uvádí, že Spojené státy jsou odhodlány klást "diplomacii na první místo" a obnovují důraz na kontrolu zbrojení. Na prvním místě seznamu je pokračování dohody New START, jejíž platnost vyprší v roce 2026. Když však byla dohoda v roce 2021 prodloužena, Rusko dalo jasně najevo, že neprovede další škrty ve svém strategickém arzenálu, pokud Spojené státy nepřijmou omezení své protiraketové obrany. Čína má jistě podobné obavy. Dokud Spojené státy nebudou ochotny omezit svou obranu proti raketám dlouhého doletu, kontrola jaderných zbraní se ocitne ve slepé uličce.
Z této logiky vycházela Smlouva o protiraketové obraně (ABM) z roku 1972, která přísně omezila obranu USA a Sovětského svazu proti raketám dlouhého doletu: Bez těchto omezení by obě země jednoduše vybudovaly více zbraní, které by tuto obranu překonaly. Spojené státy od smlouvy v roce 2002 odstoupily a nyní se ukázalo, že slepice se vracejí domů. Zvýšená kapacita systému protiraketové obrany Aegis na moři by mohla vést k výraznému rozšíření obrany USA proti raketám dlouhého doletu - což je pro Rusko a Čínu jasným problémem.
Nové typy jaderných zbraní.
Nová NPR zcela opustila Obamův nominální závazek "nevyvíjet nové jaderné zbraně". Bohužel Obamova NPR ponechala velkou mezeru - kterou zbrojní laboratoře využily. Konstruktéři jaderných zbraní začali pracovat na nových konstrukcích s odůvodněním, že jim to umožňují jejich nové superpočítače, aniž by museli provádět výbušné zkoušky.
Původním účelem těchto superpočítačů bylo umožnit americkým zbrojním laboratořím lépe udržovat hlavice v současném arzenálu poté, co Spojené státy v roce 1992 zastavily zkoušky jaderných zbraní v rámci příprav na jednání o Smlouvě o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT). (Spojené státy podepsaly CTBT v roce 1996, ačkoli ji dosud neratifikovaly.) Plány USA na projektování a výrobu nových jaderných zbraní zcela podkopávají výslovný účel CTBT, který má zabránit takovému " virtuálnímu šíření". Navíc, i kdyby si byly zbrojní laboratoře těmito novými návrhy jisté, otevírá to dveře budoucím výzvám k obnovení zkoušek jaderných zbraní, což by znamenalo mezinárodní katastrofu a téměř jistě by vedlo k obnovení zkoušek jinými státy.
Přesto Biden zdvojnásobil podporu nových zbraní.
NPR vyzývá k obnovení kapacit a infrastruktury pro návrat k výrobě jaderných zbraní v plném rozsahu, což umožní "pravidelné a včasné zavádění pokročilých technologií ke zvýšení bezpečnosti, zabezpečení a spolehlivosti". Jinými slovy, nové hlavice budou navrhovány, vyráběny a demontovány v pravidelném cyklu. Jedná se o návrat k praxi z dob studené války, kdy se neustále vyráběly nové typy hlavic.
Toto NPR je popřením Obamova slibu, že bude "usilovat o mír a bezpečnost ve světě bez jaderných zbraní". Je šokující, že prezident Biden tento dokument podepsal.
 
Z anglického originálu přeložil: Jan Klán
Odkaz na originální článek: https://thebulletin.org/2022/11/the-new-us-nuclear-posture-review-is-a-major-step-backward/#post-heading