Pravda vítězí! Ve jménu jiného názoru

Současný vládní Pětipes započal svůj boj proti šíření dezinformací. Bojuje s vnitřním nepřítelem, s lidem České republiky. Ve snaze přivádět v život jen svoji pravdu se však dopouští chyb, které ji zcela jistě pomohou k cestě na smetiště dějin. Odlišný názor od vedoucích sil v naší společnosti i státě, předvoji zájmů nadnárodních společností, který byl v našem prostředí ještě donedávna tolerován, jako součást práva ukotveného v Ústavě (podepsané M. Uhdem a V. Klausem) je nyní dozorován a v některých případech přímo kriminalizován. Musíte být ve správné straně, na správné straně a mít správné názory, abyste nebyli popotahováni ze strany dobrovolného bojového svazku nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad polistopadové inteligence – můžeme tvrdit, že jsme zavedli řízenou demokracii. Mějte si jiný názor, ale jakmile se hlídač Michal Dezi Klíma dozví, že si myslíte, co si nemáte myslet, bude zle. Kreativci (možná nosí kožené kabáty) z jeho oddělení si vás vezmou na tužku (mušku) a Rakušanovo ministerstvo strachu vás předvolá k podání vysvětlení. Je to jasné: nesmíte samostatně myslet.

Vláda šla ale se svým bojem ještě dále, když je sama začala šířit podle hesla sv. Augustina, patrona teologů, knihtiskařů a pivovarníků, že „Kdo chce druhé zapalovat, musí nejdřív sám hořet.“ Na vládní webové stránce se objevila totiž informace o tom, jak máme bránit naši zem ve spojení s Ukrajinou. Prý naše země má zkušenosti s Ruskou okupací a vojenskou intervencí. V tomto případě se ale jedná o dezinformaci, protože v roce 1968, na což vláda naráží, do tehdejšího socialistického Československa, intervenovala vojska Varšavské smlouvy, kde byla vojska pěti zemí, z nichž jedna země neexistuje (NDR), Sovětský svaz se rozpadl a zbylé země jsou v NATO i EU. Takže vláda účelově lže, když se snaží vyvinit ze spoluúčasti na „bratrské agrese“ ty země, které jsou dnes spojenci, jako byli i tenkrát. Z toho všeho plyne, že Pětipes se chytá do vlastní pasti. Zasáhne dohlížitel Klíma se svými kreativci nebo budou trestáni ti, kdo tyto nepravdivé informace budou vyvracet?