Populistická strana

Miroslava Němcová, senátorka za ODS a bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (kam kmotr nemůže, většinou nastrčí ženskou) se jako ústavní činitelka vrátila k uplatňování kolektivní viny: za válku na Ukrajině mohou všichni Rusové, tedy i děti a mládež. Žádné Rusy na českých vysokých školách. Proč by jim ale měla vlast Václava Havla zakazovat zde studovat? Je Česko tak slabé, že ústavní činitelé zavírají vysoké školy pro určité národnosti a etnika? Má to být návrat to praktik konce let 30. či dokonce 40. minulého století?

Česká republika, na rozdíl Ruska je členem Rady Evropy a po Rusku získala místo v Radě OSN pro lidská práva. Jedna z vládních stran, Piráti, se tím dokonce vychloubají, ačkoliv USA radu opustily. Ale proč Evropa, USA a Piráti mlčí k vyjádření Němcové očividně útočící na skupinu lidí, která se nemůže nijak bránit. To už tu jednou bylo s jiným knihkupcem a majitelem knihkupectví. Vzpomínáte? Jak Němci zbavovali lidských práv Židy? Paní senátorka by se za své přinejmenším neetické výroky měla zodpovídat před kárnými orgány demokratických institucí. Je tu etický kodex, slib senátora, a hlavně odkaz Václava Havla, na který se neustále odkazují.

Ovšem vylučování lidí z veřejného života a demokracie vůbec je vlastní všem populistickým stranám. A tyto „německé“ výroky učiněné pod ochranou imunity zákonodárce jsou důkazem, že ODS se stala stranou populistickou. Vzpomínáte? Ještě tady nebyl německý protektorát, ale Čecháčci vyhazovali Židy z veřejných institucí. ODS se rozhodla na tuto kulturní deviaci zřejmě navázat.