Pochopení hlubších příčin vloupání k Pelosiové

Keith Lamb
Poznámka redakce: Keith Lamb je absolventem Oxfordské univerzity, kde získal magisterský titul v oboru současných čínských studií. Jeho hlavním výzkumným zájmem jsou mezinárodní vztahy Číny a "socialismus s čínskými rysy". Článek odráží názory autora, nikoli nutně názory CGTN
Do sídla předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové v San Francisku se nedávno vloupal muž jménem David DePape, který údajně hledal "Nancy", a jejího 82letého manžela Paula zbil kladivem. DePape byl obviněn z pokusu o vraždu a napadení.
 
Z individuálního a lidského hlediska, i když je to otřepané, nelze než vyjádřit soustrast oběti, Paulu Pelosimu, a zároveň pocítit odpor k DePapeovu zjevně vyšinutému jednání. Paul Pelosi nyní bude muset prožívat stejnou posttraumatickou stresovou poruchu, jakou kvůli násilí a nejistotě prožívá nespočet amerických občanů z řad pracujících. Tyto podmínky pociťují i v bohatém San Francisku, kde se množí bezdomovci a kde se počet trestných činů, jako jsou přepadení a vraždy, zvýšil v letech 2020 až 2021 o 9,2 %, respektive o 16,7 %.
 
Nejde o to, abychom si z tohoto násilného činu odnášeli schizofrenii, kdy i privilegovaní, žijící za drahými zdmi, které je oddělují od životních podmínek širšího lidstva, mohou okusit brutalitu, která příliš často vyplývá z domácích i mezinárodních poměrů v USA, jako jsou nerovnost, chudoba a válečné hrůzy. Jde spíše o to, abychom si uvědomili, že existují větší vysvětlující společenské síly, které je třeba rozvíjet, pokud si přejeme řešení násilí.
 
Korporátní média se již držela DePapeovy psychologické analýzy. Zde je DePape muž s psychickými problémy, odcizený své rodině. Na jednu stranu se samozřejmě nemýlí, ale se zavedenou analýzou "oběť" versus "psychopat" je čtenář nabádán, aby se více neptal. Snaha o hlubší analýzu na společenské úrovni by totiž napadla samotné třídní zájmy a ekonomické základy, které korporátní média a Pelosiová reprezentují.
Takováto finta je nepochybně nutná k udržení ideologické disciplíny nad americkou dělnickou třídou, která je nucena oddělovat základní podstatná jména od objektivní reality. Skutečně, Epsteinovou smrtí, která vedla k popularizaci slovesa "spáchat sebevraždu", je člověk uveden do naprostého zmatku - což je přesně "jejich" záměr.
 
Nicméně když se lidem namlouvá, že americká armáda pracuje pro spravedlnost, když se invaze a smrt provádějí kvůli slovu zvanému "demokracie" a když se třídní boj prodává jako demokracie a svoboda jednotlivce, vyvolá to vznik pomatených lidí s pomatenými teoriemi. Ať už jsou tyto konspirační teorie pravdivé, nebo ne, místo osvědčených ideologických nástrojů dělnické třídy jsou žádoucí pro "vládnoucí třídu", protože sterilizují třídní boj a lidovou demokracii.
 
Paul a Nancy Pelosiová jsou jako příslušníci této vládnoucí třídy, odtržení od obyčejného člověka, vítězi třídní války vedené na domácím i mezinárodním poli. Paul je zapleten do četných případů ziskuchtivosti prostřednictvím politických konexí a Nancy podporuje krádež čínského Tchaj-wanu Spojenými státy. Své třídní zájmy prosazují prostřednictvím nejrůznějších šílených teorií.
 
Korporátní tisk nás například nabádá, abychom naslouchali Nancyiným "vznešeným názorům" na takzvané zavedení demokracie v čínské oblasti Tchaj-wanu, zatímco ignoruje její skutečné materiální zájmy a profitování amerického vojensko-průmyslového komplexu.
 
Každý den je americká dělnická třída vystavována brakovým konspiračním teoriím, které zakrývají třídní válku probíhající na dohled. Jsou indoktrinováni, aby věřili, že Čína "krade" jejich pracovní místa a provádí genocidu v čínské Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, což ospravedlňuje americkou agresi proti Číně, která nikoho nenapadla. Čínský rozvoj globálního Jihu a zmírňování chudoby je pak v zájmu "zla", zatímco americké invaze jsou v zájmu "dobra".
 
Americký dělník je v zoufalé situaci. Chybí jim základní ideologické nástroje, aby se mohli postavit svému podrobení ze strany dobře organizované vládnoucí třídy. Místo dobré teorie se uchylují k pověrám, fámám a také k neprokazatelným konspiračním teoriím, aby zaplnili svou intelektuální prázdnotu. Ti, kdo jsou schopni rozpoznat dvojsmysl, kdy válka je dobrá, rozvoj je špatný a kdy pohlaví neexistují, přesto nejsou schopni hledat řešení, protože nedokážou přesně definovat problém.
 
Minuciózní individualistický "wokeismus", který se jako ideologie vládnoucí třídy, podporovaná Pelosiovou, obvykle vysvětluje jako ústřední myšlenka marxismu, je totiž v protikladu k ústřednímu poslání marxismu jako ideologie kolektivní masové emancipace.
 
Lze se v takové ideologické bažině divit, že vznikají šílenci jako DePape, kteří hledají individuální řešení systémových problémů? Na druhou stranu, jak už se objevují historky o Paulovi a DePapeovi, možná se DePape v bažině nachází.
 
Překlad: Jan Klán
 
Originál zde: https://news.cgtn.com/news/2022-10-31/Understanding-the-deeper-causes-behind-the-Pelosi-break-in--1ezycxNXuuI/index.html