Piráti porcují medvěda, který stále běhá v Rusku

Ministr zahraničních věcí, bývalý pirátí poslanec, Pražák a expert na zahraniční politiku v Asii bakalář Jan Lipavský, přezdívaný Li Panda dal o sobě opět vědět. V době výročí osvobození Česka v jeho historických hranících 8. května prohlásil, že Rusko ztratilo jakoukoliv legitimitu oslavovat konec druhé světové války, přidal vyšší level své expertízy. V duchu pirátského programu výchovy nového českého člověka prohlásil, že: „Rusko nesmí mít vliv na dění v Evropě, jak tomu je dnes.“ Volně přeloženo: „Poručíme Rusku, dešti!“ Piráti začali (bez digitálního referenda) porcovat medvěda, který však běhá kdesi za Uralem.

Li Panda mluvící za 10 milionů Čechů je pro smích. Nejúžasnějšímu premiérovi v dějinách (jak o něm prohlašují jeho nohsledi) to nijak nevadí, a tak nechává Li Pandu stále mluvit. Ostatně kopnout si do Ruska je dnes jaksi v kurzu. Už před 2. světovou válkou jistý Rakušan o Rusku prohlásil, že je to kolos na hliněných nohou. V Praze si mohou myslet, co chtějí, ale podle všech symptomů, je Rusko stále velmoc, a to nepřátelská vůči strýčkovi Joemu. Ten nás přeci ochrání, kdyby se náhodou ruský medvěd rozhodl jednat. Nebo si snad někdo myslí, že se Rusko rozpadne, jak nám nedávno prorokoval kníže Karel z TOP 09?

Rusko se dle slov pirátího ministra musí izolovat od dění v Evropě. To je však v ostrém rozporu s pohledem Emmanuela Macrona, prezidenta jediné velmoci, kterou EU má. Macron se snaží Západ vrátit k jednacímu mírovému stolu s Ruskem. Je si totiž vědom, že bezpečnostní záruky jsou možné jedině s Ruskem. Vždy to byly velmoci, kdo formovaly mezinárodní systém a garantovaly regionální bezpečnost. Bez Ruska to v Evropě nepůjde a můžeme si o tom myslet, co chceme. Nejen, že má strategické suroviny, ale je nejrozsáhlejší zemí na světě. Česká republika je myš, která piští a jistě nedonutí Rusku k jednání, které Li Panda nastínil. Pokud vyhrožuje velký stát malému, je to špatné; pokud malý stát velkému je to směšné. Díky výrokům Li Pandy jsme tedy směšní.

Promýšlel někdo v Černínském paláci i jinou možnost, než že Ukrajina zvítězí, Rusko bezpodmínečně kapituluje a začne Ukrajině platit reparace? A co když nezvítězí? Současné scénáře počítají s tím, že se jako první budeme podílet na obnově poničené Ukrajiny. Opravdu? Nemyslím si. Ostatně šoková doktrína kapitalismu, jak jej popsala Naomi Kleinová, jasně říká, že jako první do uvolněného prostoru nastupují nadnárodní korporace. Většinou ty samé, které dnes podporují regionální zbrojení. Li Panda tohle očividně neví. Nikdo ani jemu, ani celé neoliberální vládě nevysvětlil, jak funguje globální kapitalismus. Je to s podivem,  když všem šéfuje největší politolog v zemi Petr Fiala. Osobně si myslím, že on to moc dobře ví, protože ODS z toho pravděpodobně něco má. Medvěd se mezi tím v klidu prohání a cení zuby kdesi za Uralem.