Pan Vajíčko ve službách Pravdy a Lásky

K. Marx přišel s tezí, že vlastník majetku, kapitálu, je ochoten obětovat životy a zdraví příslušníků stejného národa jako je on, jen aby kapitalista dosáhl zisku. To narušilo ideály Francouzské revoluce, která zrodila moderní demokracii. V. I. Uljanov vystupující pod jménem Lenin pojmenoval imperialismus jako vyšší stádium kapitalismu, kde kapitalista je schopen pro zisk obětovat život a zdraví národa v dobyvačných, tj. útočných, válkách. Tedy i demokratický stát, kde lid si volí své zástupce, jsou významní vlastníci kapitálu schopni použít veřejné politiky ve svůj ekonomický prospěch. Když zemřete ve válce nebo jste tam zmrzačen, žádný prospěch z takové demokracie prostě nemáte. A to jste tam jít museli, jako tomu bylo v případě americko-vietnamské války.

Posledním revolucionářem, kdo obohatil doktrínu zabývající se kapitalismem, je bezarmádní generál ve službách světového míru P. Pavel používající krycího jména Pávek v boji za prosazení globální Pravdy a Lásky. Je otázkou, jestli se označení MLP: Marxismus - Leninismus -Pávkyskismus prosadí. Je to ale P. P. Pávek, kdo prosazuje globální zrušení ochrany vlastnictví. Proti tomuto principu prosazovanému americkými Demokraty v podobě zabavování soukromých majetků a darování je ukrajinskému státu, aby Ukrajina ještě nezemřela, se postavil Jeffrey David Sachs, který jako chladný neoliberál neváhal poslat Rusko jako ekonomický poradce opilce Jelcina (nevíme, jestli někdy soutěžil s V. Havlem) do chudoby. Je tedy zástupcem doktríny, která kapitalismus a imperialismus nejenom studuje a hájí, ale také velmi aktivně praktikuje po světě.

Jestliže Pávek se svou skupinou pokrokových pravdoláskařů z ODS, TOP-09, lidovců, pirátů i STANkařů prosazuje zrušení soukromého vlastnictví, jako tomu bylo po Únoru 1948, je třeba se ptát, co bude dál? Je jasné, že Pažoutův seznam bývalých komunistických funkcionářů, kterým jako starcům a stařenkám byla zabavena část jejich penzijních nároků, není pouhou náhodou. Iniciativa za globální zabavování cizích majetků je pokračováním Pravdy a Lásky jinými prostředky jako tmu bylo s humanitárním bombardováním.

Co přijde pak? Atentáty na komunisty a SOCDEMáky a politické procesy, protože nejsou tak radikální jako Pravda a Láska a hájí soukromé vlastnictví? Zpravodajské služby už pávkysté ovládají. Co pak? Vezmete na ně květinu, když „Zhynou nepřátelé naši jako rosa na slunci, Začneme konečně vládnout v naší zemi.“?