Pan Vajíčko a Putinbrácha

Pan Vajíčko, prezident Sjednotitel, a Putinbrácha ministr vnitra, si nenechali ujít příležitost, aby ukázali správný morální postoj ve věci znásilnění. Pan Vajíčko už zapomněl, že pod jeho vedením se Generální štáb změnil v hnízdo extremismu, když pět procent vojáků se běžně účastnilo extremistických demonstrací. Ke zprávě se doposud nelze dostat, ani zjistit, co se od roku 2015 změnilo, jak mi odpovědělo samo ministerstvo obrany v mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Tento stav věcí je docela tristní.

Kdo čekal, že Putinbrácha a jeho STAN se dostane do zprávy o extrémismu za rok 2022, musel být zklamán. Přestože Listina základních práv a svobod, implementující Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN a Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě do českého práva, hned v článku 1 uvádí, že: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ Ministr vnitra, ani strana STAN se do zprávy nedostali.

Během vlády pravdy a lásky se totiž stalo běžné, že lze na 80m2 přát někomu předsudečně smrt, protože je jiné národnosti, politického názoru a mluví jinou řečí, než Putinbrácha, jeho tým a členové jejich strany. Vláda přitom nebyla doposud schopna Rusku vyhlásit válku, a dokonce ani nevyužila práva daného čl. 4 Washingtonské smlouvy „…společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany.“

Pod vedením 5demoliční vlády nejsou hájena lidská práva všech a stejně. Ministr vnitra a poslanec v jedné osobě je nepostižitelný pro jeho předsudečnou nenávist demonstrovanou veřejně. Schovaný pod plachtou Putina v pytli si vyhlásil svoje STANé právo, že kdo s ním nebude souhlasit, toho je schopen i zabít. A pan Vajíčko, prezident Sjednotitel, stejně jako přední odborník na extrémismus z vysoké školy pánů Beka a Fialy mlčí. Je-li prokremelská scéna extrém, protikremelská extrémem není? Je tedy podle profesorů z Masarykovy univerzity normální přát jiným smrt? Pane prezidente je…?