Pan Vajíčko jede do Ameriky

Když si bezvýznamný stát jako Česká republika od USA koupí nástroj humanitárního bombardování, jako je nosič jaderných zbraní F-16 nebo F-35, lze očekávat, že jeho vedení bude přijato s poctami v Bílém domě. Je to ale otázkou. Pávek i paní Pávková byli komunisty a k tomu jim nedopomáhal Bůh, ale rozhodli se pro to sami a zase sami.

V tomto směru je tu další neznámá v rodině Petra Pavla. Tím je jeho druhá žena, která nemá dělnický původ jako jeho první žena potřebné pro přijetí ke zpravodajské službě, ale má vysokoškolské vzdělání získané na Vysoké vojenské škole pedagogické v Bratislavě. Není sama, toto vzdělání uvádí i několik generálů: Schulc, Šmerdová a Knížek. Jak stihli vystudovat 4letý obor mezi dubnem 1990 a prosincem 1992, kdy škola zanikla, se neví. Ví se jen, že v době, kdy svobodně podávali přihlášky ke studiu na této škole, měla škola zkratku VPA KGB, Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě a vychovával pracovníky politického aparátu ČSLA obecně přezdívané jako politruk a studenti byli povinně kandidáty strany a do konce studia museli být členy KSČ.

Ke zřízení, sloučení, přejmenování nebo zrušení vojenské vysoké školy podle tehdejšího komunistického vysokoškolského zákona nebylo třeba souhlasu ani parlamentu, ani ministerstva školství, ale stačilo vydat rozkaz prezidenta nebo ministra obrany. A tak se i stalo vůlí komunistického ministra obrany M. Vacka, krycí jméno SRUB, který byl v 90. letech už jako poslanec KSČM sledován Bezpečnostní informační službou pro jeho kontakty na země bývalého Sovětského svazu (ne nebyla Litva, Lotyšsko nebo Estonsko), jak o tom podává své svědectví ve svých několika knihách. Zajímavější jsou však paměti generála Zachariáše, který zase vzpomíná na Vacka, a to jak na dobu, kdy M. Vacek byl vedoucím jejich studijní skupiny v Moskvě a všichni byli pod dohledem KGB, tak na dobu, kdy byl nadřízeným generála Zachariáše, velitele Západního vojenského okruhu. Ten na rozdíl M. Vacka poskytl parlamentní vyšetřovací komisi k událostem 17. listopadu 1989 větší podporu, než M. Vacek z pozice ministra. Podle Vacka se mu ale Václav Havel omluvil, že jej musel z pozice ministra odvolat a nahradit L. Dobrovským.

Tedy až Pavel vyjede na státní návštěvu USA, bude zajímavé sledovat, jestli podle F. Fukuyamy skutečně nastal konec dějin, tedy jestli komunismus už nevadí, nebo jestli jsou Spojené státy skutečně ve své dlouhodobé politice důsledné. V každém případě jeho první návštěva povede do Bratislavy, kde už sice neexistuje Vysoká vojenská škola pedagogická, místo ní je Ministerstvo obrany, ale je to místo, kde se započala kariéra několika českých generálů, několika vysoce postavených ministerských úředníků a také kariéra první dámy politického důstojníka Pravdy a Lásky, agenta Pávka. Ten trik s přejmenováním školy organizovaný generálem Vackem totiž umožnil absolventům školy se vyhnout lustračnímu zákonu.