"Nyní žijeme v jiném světě" - rozhovor s politologem Francisem Fukuyamou

Dan Drollette Jr, 9. listopadu 2022
Dan Drollette je výkonným redaktorem Bulletinu atomových vědců. Je vědeckým spisovatelem/redaktorem a zahraničním zpravodajem, který psal reportáže ze všech kontinentů kromě Antarktidy. Jeho články vyšly mimo jiné v časopisech Scientific American, International Wildlife, MIT's Technology Review, Natural History, Cosmos, Science, New Scientist a BBC Online. Byl řečníkem TEDx v německém Frankfurtu nad Mohanem a držitelem Fulbrightova postgraduálního cestovního stipendia v Austrálii - kde žil celkem čtyři roky. Tři roky redigoval on-line týdeník CERN ve švýcarské Ženevě, kde se jeho kancelář nacházela 100 metrů od místa vstřiku Velkého hadronového urychlovače. Drollette je autorem knihy "Zlatá horečka v džungli: Závod o objevení a obranu nejvzácnějších zvířat vietnamského "ztraceného světa", kterou v dubnu 2013 vydalo nakladatelství Crown. Vystudoval BJ (bakalář žurnalistiky) na univerzitě v Missouri a magisterský obor psaní o vědě na programu Science, Health and Environmental Reporting na New York University.

V roce 1992 vydal politolog Francis Fukuyama nesmírně populární a velmi vlivný bestseller Konec dějin a poslední člověk. S rizikem přílišného zjednodušení v ní v podstatě tvrdil, že boj mezi ideologiemi je u konce a svět se po rozpadu Sovětského svazu a konci studené války ustálil na liberální demokracii a volném trhu. Fukuyama, který nyní působí na Institutu mezinárodních studií Freemana Spogliho na Stanfordově univerzitě, hovořil v polovině srpna v tomto rozhovoru s výkonným redaktorem Bulletinu Danem Drollettem Jr. o tom, jak se jeho myšlení od té doby vyvíjelo a měnilo - a v jiných ohledech zůstalo v některých otázkách stejné.

Fukuyama předpovídá, že navzdory tomu, že ruský prezident Vladimir Putin zpočátku převrátil trend liberální demokracie, dočká se dalších zvratů. Zatím se Putin nedočkal naplnění žádného ze svých nejtajnějších snů - Ukrajina bude ovládnuta Ruskem, neutrální země se vzdálí od NATO, východní Evropa se stane méně demokratickou. Podle Fukuyamy se však po celém světě - včetně Spojených států - stále objevují další tak zvaní autoritářští populisté.

Dan Drollette Jr: Blíží se 30. výročí vydání knihy Konec dějin a poslední člověk, a tak jsem doufal, že se dozvím, co si myslíte o současných událostech v Rusku a o tom, kam se věci od roku 1992 obecně ubírají. Jak byste pro naše čtenáře, kteří se narodili až po skončení studené války, nejlépe shrnul hlavní premisu knihy Konec dějin?
 
Francis Fukuyama: Nejprve bychom měli definovat některé pojmy. V době, kdy jsem je používal, jsem měl na mysli "dějiny" s velkým H - to, co byste dnes mohli nazvat modernizací nebo rozvojem. A "konec dějin" se netýkal ukončení historických událostí, ale spíše toho, kam tento historický proces směřuje.
 
Předpoklad se tedy v podstatě snažil nastolit otázku pokroku: Víte, děláme v lidské civilizaci pokrok? A pokud ano, jakým směrem se tento pohyb ubírá?
 
A v té době jsem argumentoval tím, že po 150 let si většina pokrokových intelektuálů myslela - spolu s Karlem Marxem -, že na konci dějin bude nějaká forma komunismu. Marx to říká zcela explicitně. Můj postřeh byl, že to rozhodně nevypadá, že bychom se tam někdy dostali, a že pokud bychom k nějakému konečnému výsledku směřovali, vypadalo by to spíše jako liberální demokracie spojená s tržní ekonomikou. Takový byl alespoň argument.
 
Neviděl jsem za obzorem žádnou lepší formu společenského uspořádání, o kterou bychom stále usilovali - ale to neznamenalo, že by všechny existující politické systémy byly skvělé nebo dokonalé. To byla každopádně podstata knihy.
Drollette: Putinova invaze do Ruska tento argument zpochybnila? Nebo byl převrácen již dříve, 11. zářím a válkou v Iráku?
 
Fukuyama: No, víte, dějiny nikdy neprobíhají lineárně, je v nich spousta vzestupů a pádů - což se odráží v mé následné velké dvousvazkové sérii o politickém řádu.
 
Ve 20. století jsme zažili velmi vážnou krizi demokracie, kdy došlo k nástupu Hitlera a Stalina. A dvě světové války. A mnoho dalších překážek na cestě. Ještě v 70. letech 20. století to s demokraciemi nevypadalo dobře.
 
Očekává se tedy, že ne každý rok bude všechno jen a jen na dobré cestě. Ale s dostatečně dlouhou perspektivou můžete vidět pokrok ve způsobu, jakým se lidská společenství organizují.
 
Přesto, pokud se na to podíváte z krátkodobého hlediska, je zřejmé, že se nyní nacházíme ve zcela jiném období než v roce 1992, kdy byla kniha vydána - což bylo jen několik let po pádu Berlínské zdi. Tehdy jsme byli zhruba v polovině toho, co politolog Samuel Huntington[1] nazval "třetí vlnou demokratizace", kdy jsme se z 35 demokracií na počátku 70. let dostali na více než 100 v prvním desetiletí 21. století.
 
Zhruba od roku 2008 se však nacházíme v takzvané "demokratické recesi", kdy se situace vrací zpět a počet demokracií klesá.
 
A myslím, že ještě důležitější je, že jsme zaznamenali skutečný úpadek demokracie v některých velkých a důležitých zemích, jmenovitě ve Spojených státech - ale víte, Indie by pravděpodobně měla být také na vrcholu tohoto seznamu. Je zřejmé, že se propadáme. Na cestě je mnoho autoritářských vlád, které upevňují svou moc.
 
Ruská invaze je součástí tohoto regresu. Má zvláštní význam, protože přinejmenším v Evropě na konci studené války panoval pocit, že nyní existuje konsensus o liberální demokracii - a že potřeba vojenských konfliktů a územních agresí byla prostě nahrazena, protože všichni akceptovali politické uspořádání v Evropě po roce 1991.
 
A to nyní zjevně neplatí.
 
Takže v tomto menším časovém měřítku jsme se vraceli zpět. Je to jiný druh světa, ve kterém nyní žijeme.
 
Drollette: Vzpomínám si, že na počátku 90. let panoval optimismus. Chvíli se zdálo, že všichni vědí, že ruské slovo "glasnosť" znamená "otevřenost" a "perestrojka" znamená " přestavba". Je však přehnané tvrdit, že se nyní vrací studená válka?
 
Fukuyama: Nejsem si jistý, zda je to nejpřínosnější způsob uvažování; studená válka měla určité velmi specifické rysy, například konflikt o ideologii. Ale určitě je to tak, že svět se nyní dělí na země, které jsou v podstatě liberálními demokraciemi, a na ty, které jimi nejsou.
 
A je třeba mít na paměti, že ty nedemokratické země jsou velmi různorodé. Některé z nich jsou levicové režimy jako Venezuela nebo Nikaragua, jiné jsou konzervativní nacionalistické, jako Erdoganovo Turecko nebo Maďarsko Viktora Orbána.
 
Co však mají tito autoritáři společné, je to, co se jim nelíbí - a nelíbí se jim pravidla, která omezují jejich vlastní moc. Vidíte, že se to děje v poměrně velkém počtu zemí, a to velmi znepokojivým způsobem, právě teď po celém světě.
Drollette: Zařadil byste do této kategorie našeho exprezidenta Donalda Trumpa?
 
Fukuyama: Ano - je to exponát číslo jedna.
 
Víte, při vzestupu populistického vůdce se stává, že je tento vůdce nejprve legitimně zvolen, stejně jako byl v roce 2016 zvolen Trump. A pak tento demokratický mandát využije k tomu, aby začal demontovat liberální část liberální demokracie - to znamená právní stát nebo jakákoli ústavní omezení výkonné moci.
 
To je vlastně to, o co se Trump následující čtyři roky snažil: snažil se z ministerstva spravedlnosti udělat spíše politický nástroj, který by mohl používat, než nezávislého vykonavatele vzájemných zákonů. Snažil se zpolitizovat byrokracii a obecněji federální soudnictví.
 
A myslím, že vrcholným aktem nezákonnosti bylo to, co se stalo 6. ledna - o čemž díky Výboru 6. ledna nyní víme, že to nebyla jen spontánní demonstrace, která se nějak vymkla kontrole. To, co se toho dne stalo, bylo výsledkem plánované snahy o zvrácení legitimních voleb.
 
Takže ano, ve skutečnosti je pro mě velmi těžké vzpomenout si na jiný případ v amerických dějinách, kdy politik takového formátu neakceptoval výsledek voleb. Vlastně je velmi těžké vůbec pomyslet na jiné vyspělé demokracie, kde se něco podobného vzdáleně stalo. Takže se domnívám, že jde o velmi závažné porušení liberálních norem.
 
Drollette: Joe Biden byl přece také zvolen - a následně se pokusil některé z těchto norem obnovit. Myslíte si, že tyto dvě věci ukazují, že západní demokracie může být schopna autokorekce?
 
Fukuyama: Určitě je dobře, že máme volební proces, který nám umožňuje pohnat vůdce k odpovědnosti a vyměnit je.
 
To, co mi teď dělá starosti, je skutečnost, že se Trumpovi podařilo přesvědčit většinu Republikánské strany, že volby v roce 2020 byly nelegitimní. Není to většina země, ale pořád je to možná 30 nebo 40 procent voličů, kteří si myslí, že Biden není legitimním prezidentem. A to je z hlediska stability naší demokracie nesmírně znepokojivé.
 
Nejen to, ale myslím si, že Trump svým způsobem nepochopil mechanismy americké vlády natolik dobře, aby volby v roce 2020 skutečně zvrátil. Ale on a spousta jeho kolegů z Republikánské strany se teď snaží dosadit úředníky, kteří s tímto narativem o "ukradených volbách" souhlasí - jako ministry zahraničí nebo lidi zodpovědné za volební administrativu. Pokud by stejné podmínky nastaly v roce 2024, byli by tentokrát schopni volby skutečně úspěšně zvrátit.
 
A to vyvolá naprosto vážnou ústavní krizi. Myslím, že je to vlastně jedna z nejvážnějších hrozeb, kterým americká demokracie v současnosti čelí.
Drollette: Takže poprvé to byla taková zkouška na nečisto - jako by se učili, jak to dělat správně? A teď...
 
Fukuyama: ... a teď už mají know-how a vytvářejí nástroje, ano.
 
Drollette: Je to děsivý moment.
 
Fukuyama: Velmi děsivý. A co je také velmi nešťastné, je to, že většina lidí - včetně těch, kteří nemají rádi Donalda Trumpa - si tento problém nijak zvlášť neuvědomuje, ani se kolem něj příliš nemobilizuje.
 
To je do jisté míry pochopitelné, protože jsou to hlavně politologové - jako já -, kdo věnuje pozornost věcem, jako jsou pravidla pro sčítání hlasů nebo sbor volitelů a tak dále. Většinu běžných voličů mnohem více zajímají ceny benzínu a podobné bezprostřednější problémy. A myslím, že mají tendenci věřit, že naše politika je stále takovým normálním druhem sporu o daně, regulace a tak dále.
 
Ale já si myslím, že v současné době jde o mnohem zásadnější otázky.
 
Drollette: Můžeme změnit vývoj událostí? Nepomáhal jste založit časopis s tímto posláním?
 
Fukuyama: Ano, jmenuje se American Purpose[2].
 
Časopis byl skutečně založen s cílem bránit klasickou formu liberalismu - doktrínu, že všichni lidé mají základní práva, která musí být chráněna právním státem, a že tato myšlenka byla zpochybněna jak pravicí, tak levicí.
 
Myslím, že v konečném důsledku je způsob, jak chránit liberální demokracii, politický. Tím mám na mysli, že musíte vyhrát volby a dostat k moci lidi, kteří jsou oddáni liberální demokracii a jejím institucím, kteří jsou ochotni respektovat normy nutné k udržení demokracie v chodu.
 
Nakonec, pokud nevyhrajete volby, tak se vám to nepodaří. A tak jsem se na to hodně soustředil.
 
A slovo "liberalismus" nemyslím ve stranickém smyslu. Nikdy v životě jsem nebyl silným straníkem, kdy bych opravdu chtěl pracovat pro jednu konkrétní stranu. Ve skutečnosti jsem začínal jako republikán a pak jsem změnil stranu. Někdy v posledních letech jsem cítil, že Republikánská strana je stále extrémnější - a nastává okamžik, kdy jedna strana sklouzává k něčemu, co se v podstatě rovná podpoře autoritářských myšlenek, a pak už to není jen stranická záležitost, ale otázka základních hodnot demokracie. A myslím, že právě v tomto bodě se právě nacházíme.
Drollette: Kdo jsou vaši prezidentští velcí oblíbenci? Četl jsem, že jste mluvil o něčem, čemu se říká "realistický wilsoniánství"[3].
 
Fukuyama: Nejsem si jist, zda mám prezidentské oblíbence, kteří by se lišili od těch, které by jmenovala spousta jiných lidí. Pracoval jsem pro George H. W. Bushe - staršího Bushe - který byl v mnoha ohledech jedním z nejkompetentnějších prezidentů, pokud jde o zahraniční politiku. Určitě byl v mnoha ohledech jedním z prozíravějších prezidentů: Úspěšně zvládl konec studené války, což mohl být nesmírně nebezpečný okamžik v dějinách lidstva. A myslím, že to udělal velmi dobře.
 
A umožnil velké rozšíření počtu liberálních demokracií v Evropě a pokusil se položit základy postsovětského bezpečnostního uspořádání v Rusku.
 
Je pravda, že Vladimir Putin se to právě teď snaží zrušit, ale Bush měl schopnosti i vizi, aby alespoň nastoupil cestu vedoucí k takovému přechodu.
 
Vážím si vůdců, kteří mají podobný internacionalistický pohled, kteří Spojené státy nepovažují jen za další zemi, ale za důležitou oporu při budování širšího, stabilního globálního řádu. A pokud těmto povinnostem nebudeme dostát, svět nebude lepší.
 
Drollette: Bush starší se skutečně snažil oslovit spojence a vytvořit koalice, nevěřil, že půjde sám. A nepronesl George H. W. Bush nějaké prohlášení v tom smyslu, že až padne Berlínská zeď, nebude on tančit na jejím vrcholu? On chtěl...
 
Fukuyama: Byl velmi opatrný, nechtěl sovětskému vedení vmést do tváře, že jejich strana studenou válku prohrála. Bush starší si byl velmi dobře vědom potřeby spojenců a konsensu. A v tomto ohledu se dost lišil od svého syna George W. Bushe, který v podstatě ignoroval celkem všeobecný nesouhlas s invazí do Iráku a prostě pokračoval. Všichni za to v mnoha ohledech stále platíme.
 
Drollette: Vraťme se k Putinovi - v polovině dubna jste byl v Salonu citován[4], když jste řekl, že "on [Putin] v tuto chvíli vypadá jako velký nekompetentní hlupák. Jeho invaze na Ukrajinu vedla k přesně opačnému výsledku, než zamýšlel. Putin Ukrajince sjednotil. Upevnil jejich představu, že jsou samostatným národem se silnou národní identitou oddělenou od Ruska. Putin zničil obrovskou armádu, kterou vybudoval." Je to tak?
 
Fukuyama: Myslím, že nyní je to ještě pravdivější než v dubnu: Putin tvrdil, že se obává rozšiřování NATO - a v důsledku jeho invaze nyní Švédsko i Finsko vstupují do NATO.
 
Jediná část, která není zcela jasná, je, jaký bude nakonec výsledek války. Nadále jsem poměrně optimistický ohledně toho, čeho budou Ukrajinci schopni dosáhnout.
 
Protože pokud pozorně sledujete skutečné dění na místě, ruské ztráty na lidech a technice jsou naprosto ohromující. K dnešnímu dni [11. srpna] Pentagon odhaduje, že za prvních šest měsíců ztratili 70 000 až 80 000 mrtvých a zraněných.
 
To znamená, že Rusko ztratilo možná polovinu invazních sil, které shromáždilo kolem Ukrajiny. To je opravdu dost neuvěřitelné. Pokud jde o logistiku, tak z hlediska lidských zdrojů sáhli na dno, protože nemohou sehnat dost vlastních lidí, kteří by za ně bojovali.
 
Pokud bude tento trend pokračovat, je docela možné, že je Ukrajinci budou schopni vytlačit alespoň z jihu Ukrajiny a znovu otevřít své černomořské pobřeží - což je podle mého názoru pro přežití Ukrajiny jako nezávislého státu velmi důležité. Ukrajina je jedním z největších světových vývozců zemědělských produktů a tato celosvětová potravinová krize, ve které se globální jih nachází, je z velké části způsobena ruskou blokádou těchto černomořských přístavů. Je velmi důležité, aby byly znovu otevřeny - jak kvůli Ukrajině, tak kvůli všem lidem, kteří potřebují toto obilí kupovat.
 
A já si myslím, že existuje možnost, že se tak stane do konce tohoto kalendářního roku.
Drollette: Máte dojem, že pokud jde o očekávání lidí od Ukrajiny, tak se cíle neustále posouvají? Zdálo se, že na začátku experti říkali: "Pokud Ukrajina vydrží tři dny, bude to velké vítězství. Pak se říkalo: "Když neztratí hlavní město, tak je to úspěch." A pak se to změnilo. A teď je to "Dokážou Ukrajinci Rusy úplně vytlačit?".
 
Fukuyama: Ano, rozhodně.
 
A zároveň lidé Ukrajince od prvního dne podceňovali. V rámci americké zpravodajské komunity všichni odborníci očekávali, že Rusko může Ukrajinu velmi rychle porazit. Když se tak nestalo, začali pak říkat: "No, je nevyhnutelné, že dojde k šarvátce a dlouhé opotřebovávací válce a Ukrajina nebude schopna Rusům zabránit v postupných ziscích." To se stalo.
 
Ale nemyslím si, že konvenční moudrost je v tuto chvíli skutečnou moudrostí. Je možné, že Ukrajince stále podceňujeme. Uvidíme, ale mám důvodnou naději, že se dynamika změní - a mohla by se poměrně dramaticky změnit na ukrajinskou stranu. A to je podle mě jediný základ, na kterém má smysl zahájit nějaké mírové jednání.
 
Drollette: Jaké předpoklady musí být splněny, aby obě strany chtěly zasednout k jednacímu stolu?
Fukuyama: No, myslím, že Rusové musí být oslabeni do té míry, že je to bude bolet, a uvědomí si, že nejsou v pozici, kdy mohou očekávat udržitelnou a dlouhodobou okupaci země, kterou dobyli. K tomu může dojít buď vojensky - tím, že budou jednoduše vyhnáni -, nebo to může nastat v důsledku pouhého vyčerpání a uvědomění si, že tuto armádu nemohou v poli udržet.
 
V té chvíli se mohou obávat širšího zhroucení režimu, což by je mohlo připravit na to, aby zasedli k jednacímu stolu.
 
Drollette: A na straně Ukrajiny, potřebují ještě nějaká další vítězství?
 
Fukuyama: Ano, myslím, že ano.
 
To vše se vrací k základní analýze toho, proč k této válce vůbec došlo. Existuje názor, který prosazuje John Mearsheimer[5] z Chicagské univerzity, který říká, že Rusko bylo k této invazi dohnáno expanzí NATO, že soustavné rozšiřování NATO po roce 1991 vedlo k obavám Ruska o bezpečnost a toto je prostě jejich reakce na tento stav.
 
John je shodou okolností můj starý přítel. Ale v tomto bodě s ním naprosto nesouhlasím, a to z několika důvodů.
 
Zaprvé, pokud si jednoduše poslechnete, co Rusové říkají o svých motivech, pak se jim samozřejmě nelíbilo rozšiřování NATO - ale na druhou stranu se jim nelíbily žádné změny, ke kterým došlo po rozpadu bývalého Sovětského svazu: Nelíbilo se jim, že se Ukrajina stala samostatnou zemí. Nelíbilo se jim rozpuštění Varšavské smlouvy. Nelíbilo se jim, že se východní Evropa stala demokratickou. A v podstatě výslovně prohlásili, že by rádi všechny tyto věci zvrátili.
 
Takže si myslím, že jakékoliv krátkodobé příměří nebo mírové jednání právě teď, kdy okupují čtvrtinu území Ukrajiny, mír nepřinese. Bude to prostě příměří. Rusové budou znovu zbrojit a v okamžiku, kdy se budou cítit dostatečně silní na to, aby znovu začali válku, tak ta začne znovu.
 
V důsledku toho si myslím, že Rusové musí být postaveni do pozice, kdy si uvědomí, že nemohou pokračovat v této strategii. A to vyžaduje, aby byli vytlačeni z mnoha území, na kterých se právě nacházejí, a cítili se mnohem slabší. V tu chvíli si myslím, že by mohlo dojít k serióznímu jednání.
 
Drollette: V časopise American Purpose jste napsal článek nazvaný "Příprava na porážku", v němž jste tvrdil, že Rusko může na Ukrajině přímo prohrát - a že kolaps může být náhlý[6].
 
Fukuyama: Ano. Loni na jaře se to samozřejmě nestalo - i když Rusové byli poraženi na severu a museli se stáhnout z oblasti kolem hlavního města Ukrajiny Kyjeva a kolem Charkova a pak se přesunout zpět do malých sektorů na východě.
 
A stále existují důležité soubory bitev, které se teprve odehrají.
 
Ale myslím si, že je možné, že se jejich širší pozice začne úplně hroutit, protože jejich ztráty na lidských zdrojích a vybavení jsou naprosto ohromující. A teď zjišťují, že i samotný Krym je zranitelný. Ztrácejí to, co považovali za bezpečný týlový prostor.
 
Drollette: A když už mluvíme o zranitelnosti, bylo šokující vidět, že vlajková loď ruské flotily, Moskva, byla potopena. Myslíte si, že existuje nějaké nebezpečí, že v takových chvílích - když dojde k tak šokující ztrátě ruské hrdosti - si Putin řekne: "Já jim ukážu: "Udělám demonstraci, odpálím jadernou raketu?".
Fukuyama: Tendence k eskalaci je vážnou otázkou.
 
A nejde jen o jaderné zbraně - jsou tu i chemické a biologické zbraně, které mají Rusové ve svých zásobách.
 
Myslím, že každý, kdo tyto obavy bez rozmyslu zavrhuje, neuvažuje správně, protože se jedná o jednu z největších jaderných mocností na světě, se kterou máte co do činění.
 
Myslím si však, že pravděpodobnost, že se prostě takhle rozhodnou, není tak vysoká, jak si mnoho lidí myslí, a to z několika důvodů. Ten nejzásadnější souvisí s povahou jaderných zbraní. Opravdu nejsou dobré jako vojenské zbraně - jako věci, které se hodí k dobývání zemí tím, že se zmocní a udrží území, a podobně. Primárním účelem jaderných zbraní je odstrašení - zabránit druhé straně, aby použila své jaderné zbraně.
 
A Rusové to vědí a vědí, že na jakékoli první použití jaderných zbraní bude reagováno odvetou - buď jadernou, nebo konvenčními silami - a že všechny tyto scénáře způsobí, že Rusko na tom bude hůře, než kdyby k eskalaci nedošlo.
 
Takže dokud bude v Rusku racionální vedení, myslím, že to vydrží.
 
Druhým důvodem, proč si myslím, že takto nezasáhnou, je to, že během celé války vlastně nedali najevo, že by se chystali eskalovat tímto způsobem. Myslím tím, že kdyby to chtěli udělat, viděli byste nejrůznější indikátory, jako například to, že Rusové začnou vytahovat tyto zbraně ze skladů, přejdou na vyšší stupeň pohotovosti a tak dále. A nic z toho se nestalo, ani po potopení křižníku Moskva.
 
Chci říct, že ačkoli bylo překročeno mnoho prahů, Rusové vlastně zůstali docela, docela opatrní.
 
Takže si nemyslím, že jsou to takoví ti spouštěči.
 
Přesto si myslím, že Bidenova administrativa byla přiměřeně opatrná. Hned na začátku řekli, že se nepokusí zavést bezletovou zónu nad Ukrajinou, protože bezletová zóna by vyžadovala útoky na ruské cíle, a to jak ve vzduchu, tak na základnách v Rusku. A myslím, že existuje reálná obava, že jakmile překročíte tuto hranici - kdy USA nebo NATO přímo zaútočí na ruský cíl - bude to vyžadovat nějakou ruskou odpověď. A to je důvod, proč se Spojené státy drží zpátky s takovou eskalací.
 
Drollette: Vidíte způsob, jak může Putin přežít toto neúspěšné dobrodružství na Ukrajině?
 
Fukuyama: Bohužel, tyto autoritářské režimy jsou dost odolné. Podívejte se na Asada v Sýrii nebo Nicoláse Madura ve Venezuele - to jsou vůdci, kteří během deseti let svou zemi zcela rozvrátili. Sýrie a Venezuela jsou na pomyslném chvostu v počtu uprchlíků - v obou případech vyrobili přes 4 miliony lidí, kteří byli prostě vyhnáni ze svých zemí. Přesto jsou tito diktátoři stále u moci.
 
Takže si nemyslím, že existuje nějaká automatická míra selhání, která by Putina donutila odejít, i když se o tom hodně spekuluje. Jistě, pokud jste ruská elita nebo pracujete v bezpečnostních službách a vidíte, jak vás bičuje Ukrajina - o které jste si mysleli, že to bude procházka růžovým sadem -, pak byste byli dost naštvaní.
 
Ale v politice je velmi těžké poznat, kdy se toto znepokojení promítne do skutečné ochoty jednat, protože to je velmi riskantní. A je v tom spousta pocitů nacionalismu a národní hrdosti a tak dále. Takže bych nedělal žádné předpovědi ohledně Putinova přežití, kromě toho, že nemůžeme počítat s tím, že ho svrhne něco, co se stane na bojišti.
 
Drollette: Vůbec mě nenapadá, kdo by mohl být jeho možným nástupcem.
 
Fukuyama: Jedním z problémů Ruska je, že je to režim, kterému my politologové říkáme "personalistický" - to znamená, že není postaven na silných institucích, kde máte jasnou, ústavní linii nástupnictví. Mám na mysli, že mají ústavu a teoretickou linii nástupnictví, ale ve skutečnosti, kdyby Putin zítra zemřel na infarkt, nastala by šílená rvačka o moc mezi všemi těmi mocnými oligarchy a šéfy bezpečnostních služeb a vojáky. Na to se prostě nedá dohlédnout žádným řádným způsobem.

Odkaz na originální rozhovor: https://thebulletin.org/premium/2022-11/its-a-different-kind-of-world-were-living-in-now-interview-with-political-scientist-francis-fukuyama/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=MondayNewsletter11142022&utm_content=NuclearRisk_Fukuyama_11092022
 
Obrázek: Pixabay
Z anglického originálu přeložil: Jan Klán