Nový stát

Už je to tady! Prezidentem byl zvolen bývalý rozvědčík generál Petr Pavel, přítel Sovětského svazu a Spojených států amerických. Andrej Babiš prohrál. Už neexistuje žádná hráz proti současné Pětipsí neoliberální vládě. Masová demontáž sociálního státu může zrychlit. Je to logické „občanský“ kandidát, podobně jako sluha národa Zelenskyj, byl podporován milionáři a korporacemi. Ti, kteří v roce 2013 podporovali Andreje Babiše si našli jiný volant a páky k tomu, aby byli ještě bohatší. Poraženému čest, tu vítěz nikdy neměl.

Krvavý Pětipes má dokonce volno ke změně Ústavy. Ta jako výsledek polednové politiky by mohla znít takto:

My lid České republiky prohlašujeme slavnostně:

Společenské zřízení, za které bojovaly celé generace veksláků i ostatních oligarchů a které měli od vítězství Sametové revoluce před očima jako vzor, stalo se pod vedením občanských demokratických stran skutečností i u nás.

Neoliberalismus v naší vlasti zvítězil!

Vstoupili jsme do nového období našich dějin a jsme odhodláni jít dále k novým, ještě vyšším cílům. Dovršujíce oligarchizaci, přecházíme k budování vyspělé společnosti sociální kontroly a shromažďujeme síly pro přechod k úplné totalitě pravdy a lásky.

Po této cestě půjdeme dále ruku v ruce s naším velkým spojencem, Spojenými státy americkými, a se všemi ostatními přátelskými zeměmi světové kapitalistické soustavy, jejímž je naše republika pevným článkem.

Chceme žít v míru a přátelství se všemi národy světa a přispívat k mírovému soužití a k dobrým vztahům mezi státy s různým společenským zřízením. Důslednost mírovou politikou založenou na růstu vojenských výdajů a všestranným rozvojem své země ve prospěch oligarchů budeme napomáhat k tomu, aby se všechny národy přesvědčily o přednostech globalizace, který jediný vede k blahu všeho lidstva.

Přes 3 milionu voličů podporující kandidáta, který jim ve svých heslech slíbil vybudovat Nový stát, očividně sociální stát nepotřebují. Sláva Česku, hrdinovi sláva!