Nic, než prachy!

Výroba a prodej novorozenců, obchod s náhradním mateřstvím. Ukrajina náš vzor! Hodnota, za kterou se na Ukrajině bojuje. Nebo ne? Média odhalila šokující zjištění, že je naše hlavní město spojnicí s reprodukční klinikou z Charkova, kde se rodí děti na objednávku. Nic proti tomu. Je mnoho párů, které nemohou mít děti a jediným řešením je například náhradní matka. Očividně na scénu přichází fenomén morálky. Je tohle všechno morální? Za peníze v Praze dům! Na náhradních matkách by nebylo nic špatného, pokud by to naše zákony umožňovaly. Jenže neumožňují. Ukrajina je však v tomto premiantem. Přes Prahu tedy proudí novorozenci do ostatních zemí Evropské unie. Vládní strany Pětipsu byly vždy na straně organizovaného zločinu?

Není byznys jako byznys. Slovy Václava Klause, je obtížné rozlišit čisté a špinavé peníze, protože to na nich není poznat, se nám posouvají hranice neomezených možností – vše je na prodej! A Česko se místo na Západ posouvá na Východ. Ukrajina je země neomezených možností, kde se každý snaží vydělat na všem, a to včetně lidí. Obchod s bílým masem, s lidskými orgány, nenarozenými dětmi atd. To je jen ukázka toho, za co se na Ukrajině ve skutečnosti bojuje. Naše vláda hrdě prohlašuje: dodáme ještě více zbraní, abychom uchránili hodnoty, za které se bojuje! Opravdu ty pravé (ne)morální hodnoty, za kterými je skrytý jenom byznys a peníze ve velkém měřítku. Všechno se nám to začíná vracet. To je ale jenom začátek. Bude hůř.

Organizovaný zločin brzy zase vykvete. Jak bezelstně přiznávají ministři Pětipsí vlády, stát vůbec neví, kdo na našem území vlastně je. Volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu organizovaného zločinu v Evropě. Vláda vůbec netuší, zda tady jsou vedle ukrajinských žen také i jejich muži. Ostatně Slovensko již přiznalo, že přes zelenou hranici pouští i muže, kteří by měli oficiálně být na Ukrajině a bojovat za její hodnoty. Takže se nám vše pěkně zamotává a co teprve, až se nám sem vrátí námi darované lehké zbraně, které změnily svůj účel. Nově budou určeny pro organizovaný zločin. Na Ukrajině je totiž dávají každému, kdo se hrdě přihlásí k boji proti Rusům. Kšeft je kšeft. Stačí mít peníze a máte všechno. Včetně zbraní, vytouženého dítěte, náhradní ledviny nebo i vytoužené ženy. Morálka jde stranou, hlavní je, že se točí kola byznysu.