Komu není z hůry dáno, u prezidenta nekoupí

Ústava ČR prezidentu přisuzuje povinnost jmenovat generály a profesory. Tedy není český profesor, aby jeho status nebyl „pomazán“ hlavou státu a vrchním velitelem ozbrojených sil. Pravda vítězí. Nicméně ani diplom od autority potvrzující, že 100 % českých prezidentů osvědčuje kvality profesora, nezmění nic na faktu, že někteří profesoři pracující nezištně v NERV, jsou ve skutečnosti osli národa. V situaci, kdy vláda musela s odkazem na § 22 zákona o Policii ČR policii posílit o vojáky, aby zajistila kontrolu hranice, se NERV usnesl na tom, že je třeba policii redukovat a tím přispět k úsporám prostředků státního rozpočtu. Byla za tímto názorem jen hloupost, nebo i akademici pracují stejně jako tato vláda na podkopání funkčnosti českého státu?

 

Vývoj počtu policistů v České republice (průměrné přepočtené počty) v letech 2001–2021

pramen: Návrh státního závěrečného účtu Státního rozpočtu ČR, kapitola Ministerstvo vnitra (2002–2022)