Kam se poděla obecná slušnost?

Neslušné chování je v dnešní době na vzestupu. Pryč jsou doby, kdy slušnost byla výsadou a to nejen králů. Ještě v době před rokem 1989 jsme se nacházeli v poměrně slušné společnosti. Alespoň co se týče mezilidských vztahů. To se ale po revoluci/převratu v listopadu 1989 začíná měnit. Nastává přeměna hodnot. Staré jsou očerňovány, nové vyzdvihovány. Prim bude hrát kapitál, nikoliv společné vlastnictví, ale soukromé. Vše se od základů změní. V první desetiletí po roce 1989 to ještě nebude tolik patrné. Změna přijde po finanční krizi2008  a posléze začátkem druhé dekády nového tisíciletí.

Jestliže se v politice vyskytuje neslušnost, pohrdání, arogance a jiné nešvary, tak se vše promítá i do společnosti. Dokonce i na školách dochází k úpadku slušnosti. Žáci se posmívají učitelům, někdy je i napadají. Nejen slovně. Ano, i to je ona nová doba, jak by pravil číšník z filmu Kurva hoši Guten Tag. Bohužel. Na úpadku obecné slušnosti mají největší podíl politici. Nemůžeme tvrdit, že pravicoví více a levicoví méně. Vždy je to o charakteru člověka. Lze však obecně tvrdit, že pravicově orientovaní lidé prosazující tvrdý kapitalismus jsou i pro uvolňování hodnot a tím pádem slušnosti.

Na současné době můžeme vidět, jak se obecná slušnost ještě více ztratila. Pokud pomineme pohrdání vládních představitelů, hodně velkou roli hrají média. Zejména sociální jako Facebook. Ta se často doslova stávají žumpou, kde si každý může odplivnout. Dokonce i zaplivat. Velkou roli zde hraje anonymita. Nicméně například právě společnost Facebook (dnes Meta) přilévá oleje do ohně, když například umožňuje psát výhružky fyzickou likvidací směřující k vládním představitelům Ruska. To slušnosti moc nepřidává. Naopak. Narůstá tím větší agrese lidí vůči lidem.

Posledním výstřelkem neslušnosti je počin ministra vnitra Víta Rakušana. Ten nechal na budovu státní instituce vyvěsit českou a ukrajinskou vlajku. Na tom by ještě asi nebylo nic divného. Vídáme to již nějaký ten měsíc. Problém spočívá v tom, že mezi tyto dvě vlajky nechal vložit další, která představuje vak na mrtvoly a z hodní části vyčnívá podobizna člověka. Dle veřejných médií (i samotného Rakušana) se jedná o fotografii Vladimíra Putina. V tomto případě se opět jedná o úpadek slušných hodnot. Člověk zkousne cokoliv, ale tohle nikoliv. Ještě navíc na veřejné budově.

Můžeme tvrdit. Že za více jak 30 let budování rozvinuté kapitalistické společnosti jsme na tom morálně hůře, než za více jak 40 let budování socialistické společnosti. Stát se nachází v rozkladu. Všude se vyskytuje silná korupce, která je pro současnou vládu typická. Tu se vládní představitelé snaží překrýt bohulibými činy směrem k Ukrajině. To aby se ukázalo, jak je vláda v době předsednictví Evropy dobrá. To, že je v České republice vyhlouben vysloveně Mariánský příkop mezi bohatými a chudými, potažmo mezi těmi co podporují Ukrajinu a těmi, co mají strach z budoucnosti, nikoho z vlády netrápí. Volají: Sláva Ukrajině!

Odborníci dávno říkali, že vláda musí více zdanit bohaté, nepřepálit podporu Ukrajině.  Nesvádět své problémy na Putina a začít jednat. Bohužel ani jednu věc vláda Petra Fialy, přezdívaná Pětipes nebo Pětidemoliční četa, neudělala. Místo toho se ještě více přimknula k Ukrajině, jako kdybychom ji chtěli anektovat, připojit k České republice. Když už se na jejím území bojuje i za naše hodnoty. Korupci, aroganci, závislost na USA, černý systém? Děkuji, ale tohle opravdu nechci. Právě proto jsem se vždy účastnil demonstrací proti současné arogantní vládě, která pohrdá nejen obecnou slušností.

Lidé mají strach z budoucnosti. Není divu, když současná vláda neřeší jejich problémy. Atmosféra houstne. Jedni demonstrují proti drahotě, neschopné vládě. Druzí zase na podporu vlády a růstu cen nejen energií. Paradoxní situace. Společnost je rozdělena na dva tábory. Nelze přesně říci, který z nich je větší. Nicméně s narůstající inflací, rostoucími cenami, stagnujícími mzdami a arogantním přístupem vládních představitelů to bude horší. Je nutné vyzvat vládu, aby řešila naše domácí problémy a až poté vše ostatní. Pokud to neudělá, musí abdikovat.