I NATO má své dny

Tím se nemyslí, že by NATO bylo nějak krvavé. Jeho členové války řeší na svůj účet a ostatní členy do nich zvou cestou OSN (pokud je v té době funkční, nebo je věc natolik mimo zájem stálých členů Rady bezpečnosti, že projednání případu Rusko, Čína, USA, Francie a Velká Británie připustí). Pro mír je třeba obětí.

Dny NATO v Ostravě, na bývalém vojenském letišti, to jsou Dny NATO. Že se v Česku dotuje výroba biopaliv z řepky, to se všeobecné ví. Že stát ale dotuje i NATO, to je spíše stranou. Chléb a hry na letišti Mošnov pořádá Jagello 2000, z.s. a kolik na ně stát přispívá, lze vidět z níže uvedeného obrázku.

Veřejné dotace akci Dny NATO v Ostravě v letech 2002 – 2022

 

pramen: registr smluv. Celkem bylo na dny NATO v Ostravě od roku 2002 vynaloženo více jak 45 milionů korun.

Naše bezpečnost není samozřejmost, je další akcí pořádanou spolkem pro smrt a utrpení v zájmu české humanity. Jde hlavně o propagaci zbrojního průmyslu a jeho členové jsou mezi sponzory akce, nad kterou převzal záštitu vrchní velitel ozbrojených sil. Kdo je spojen se spolkem nesoucí jméno po rodu Jagellonských z Litevského velkoknížectví a Polska? Např. Mirek Topolánek, ten, který by dotace jako zlo nejraději zrušil. Zde je zajímavé sledovat, že největší dotace na dny NATO byly státem poskytnuty právě v době vlády Mirka Topolánka.

Proto žádný div, že výlet pana Pávka, nově zvoleného prezidenta, do Ocelového srdce republiky mohl proběhnout v duchu filmového týdeníku z 50. let minulého století: „Už od rána se Ostravané nemohli dočkat. Navštívil je totiž host nejvzácnější až z daleké Prahy. Spořádaně stály ve špalírech, aby si se vzácným hostem mohli potřást rukou, a popřát mu mohou pracovních úspěchů v novém roce. Pracovní kolektivy v nepřetržitých provozech se nemohly přijetí hosta zúčastnit, a proto poslaly alespoň blahopřejné telegramy: ͵Volte kozu, co rozumí petrželi. Volte kozla zahradníkemʹ.“