Důchodce

Před deseti roky se na Pražský hrad nestěhoval důchodce z Vysočiny. Zpravodajské weby mu daly krycí jméno Jezevec. Je už jisté, že po odchodu Jezevce se na Hrad nastěhuje také jiný muž. Jemu však nedali krycí jméno novináři, ale zpravodajští profesionálové komunistických rozvědek. Je jisté, že jednoho důchodce vystřídá jiný důchodce. Budeme tedy mít Hrad důchodců nebo Hrad pro seniory nechceme-li sídlu moci říkat pražský starobinec.

Babiš přiznal, že mu přiznali starobní důchod ve výši 22 000, - Kč měsíčně. Pavel (v debatě) přiznal, že jeho starobní důchod 29 000, - Kč měsíčně plus výsluhy. Jak už to ale tak bývá u agentů zpravodajských služeb, nemluví pravdu, ale ni nelžou. Jsou to polopravdy (jste-li optimista), nebo pololži (jste-li pesimista). Veterán humanitární války v Bosně a Hercegovině zapomněl dodat, že je tu § 134 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů:

„Při souběhu nároku na výsluhový příspěvek s nárokem na invalidní důchod anebo starobní důchod z důchodového pojištění se výsluhový příspěvek vyplácí pouze tehdy, je-li vyšší než některý z uvedených důchodů, a to ve výši rozdílu mezi výsluhovým příspěvkem a důchodem. Rozdíl se zjišťuje ke dni přiznání důchodu nebo ke dni zvýšení důchodů z důchodového pojištění, a to nejdéle do dne, kdy uplynuly 2 roky od vzniku nároku na starobní důchod z důchodového pojištění; od tohoto dne náleží výsluhový příspěvek ve výši rozdílu mezi náležejícím starobním důchodem a výsluhovým příspěvkem k tomuto dni a nadále se samostatně zvyšuje podle § 137 bez přihlédnutí k výši důchodu. Při stanovení výše výsluhového příspěvku v souběhu s důchodem z důchodového pojištění do 2 let po vzniku nároku na starobní důchod se vždy přihlíží k plné výši výsluhového příspěvku.“

Zbývá nám, aby agent Pávek podporovaný neúspěšnými kandidáty za protikorupční Piráty (D. Nerudová) a za lidovce bojující za sociální spravedlnost (P. Fischer) přiznal ve jménu Pravdy a Lásky, kolik činil jeho výsluhový příspěvek. A nebojte se, výplata doplatku do původní výše výsluhy poběží, i když Pavel bude zpět ve státních službách. Co na to Zelený Raul? Co na to vládní neoliberálové, kteří neustále budou testovat kdejakého chudáka, jestli má nárok na tu kterou sociální dávku? A co Marián Jurečka rostlinolékař na Ministerstvu práce a sociálních věcí? Mlčí. Étos První republiky je zpět.