BIS a etika

Pětipsí vláda zmítající se v korupčním skandálu, kdy jedna z koaličních stran koalující s protikorupčními Piráty, umetla cestu spolupracovníkovi Káčka Michalu Redlovi ze Zlína zpět do slušné společnosti, navrhuje státně vyznamenat brigádního generále - čekatele Michala Koudelku za jeho zásluhy o českou společnost. Příjme ředitel BIS tuto poctu z rukou politických kmotrů, nebo ji odmítne s odkazem na znění služebního slibu? Audi, vide, tace.

 „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“ Opravdu jim všem ještě věříte? Já nikoliv.