Azov a Ministerstvo obrany ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících věcí:
 
Pluk Azov je integrován do ukrajinských ozbrojených sil jako vojenská milice. Tedy je legitimním partnerem pro stejné složky ostatních ozbrojených sil. Jako například Národní gardu USA. Podobně lze na celou záležitost nahlížet i optikou Armády České republiky.
 
Na základě výše uvedeného vás žádám o sdělení následujících informací:
 

  1. Byly navázány nějaké oficiální styky s plukem Azov ze strany Ministerstva obrany?

 

  1. Byly navázány nějaké oficiální styky jinými složkami organizační složky státu Ministerstva obrany a plukem Azov od roku 2014?

 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán