Sberbank, Falcon Capital a další

 Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:
 

  1. Žádám o jmenovitý seznam obcí, měst a krajů, které měly své finanční prostředky u Sberbank a to včetně finančních částek.
  2. Jak velkou finanční ztrátu odhaduje MF ve věci odchodu z Mezinárodní investiční banky a Mezinárodní banky hospodářské spolupráce?
  3. V roce 2001 bylo vymáhání ruského dluhu vůči ČR přiděleno soukromé firmě Falcon Capital. Jak velký dluh zůstal nevymožen a hodlá MF v této věci nějak postupovat, protože část dluhu vznikla až po roce 1990?

 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán