Následky konspirace

Již více než rok se současný svět potýká s následky pandemie šíření nového typu koronaviru. Jedná se o rychlé šíření viru, které nemá v historii lidstva obdoby. Svět totiž ještě nikdy nebyl natolik propojen, aby se virus šířil společností tak snadno. Dokonce i pověstná Španělská chřipka se šířila pomalu, protože před 100 lety cestování z kontinentu na kontinent trvalo lodí i týdny. V dnešním globalizovaném světě se z jednoho konce světa na druhý dostaneme za několik málo hodin. Právě díky tomuto procesu se virus začal šířit lavinovitě po celém světě. Nikdo takový rozsah nečekal, a jelikož nastal natolik rychle, tak plno lidí začalo věřit různým konspiračním teoriím. Mnoho lidí se tak ptá: jak je možné, že se virus rozšířil téměř rovnoměrně po celém světě? Nejedná se jen o nástroj mocných, aby ovládli svět? Je virus umělého nebo přirozeného původu? Je vakcína proti viru účinná a nechtějí nám oni mocní změnit DNA, aby nás poté mohli lépe ovládat? To jsou otázky, které se skloňují dnes a denně. Odpovědi na ně jsou téměř každý den probírány v médiích nebo odborných kruzích. Některé z těchto konspiračních otázek můžeme rovnou vyloučit. Jako například to, že je současná pandemie nástrojem mocných na ovládnutí světa. Tato teorie vychází ze svobodných zednářů, kteří prý ovládají celou planetu. Tuto věc lze vyvrátit, protože určitě mnoho mocných tohoto světa se virem stejně nakazí a někteří pravděpodobně i zemřou. Navíc by takový proces stál nezměrné úsilí a logistiku. Jiné to je v případě konspirace, zda je virus umělého nebo přírodního původu. Ať už je to tak nebo onak, tak můžeme s jistotou říci, že zde virus mezi námi je a neustále se šíří. V dnešním globalizovaném světě mohou biologické zbraně uniknout kdekoliv. Osobně se kloním k tomu, že virus je přírodního původu, protože se dnes konzumuje téměř cokoliv a zvířata, která jsou nositeli různých patogenů, se čím dál více přibližují k člověku. Toto přiblížení způsobuje samotná lidská činnost, jakož i proces globalizace a honby za nekonečným růstem kapitalismu. Díky pandemii se začíná bortit zažité paradigma posledních třiceti let, které bylo utvářeno vítězstvím liberální demokracie nad socialismem sovětského typu. Lidstvo a jeho elity si musí uvědomit, že nastal čas na změnu a že globalizace nemůže být jen ničivá, ale také prospěšná.
Jak se celou společností šíří různé konspirační teorie nebo falešné, případně alternativní zprávy, tak se do popředí zájmu dostává očkování proti koronaviru. Mnoho lidí opět věří různým konspiracím, že vakcína je pouze na oko, protože na tom chtějí vydělat farmaceutické společnosti, které z toho kasírují miliardy dolarů. Na jednu stranu je to pravda, protože farmaceutický průmysl vydělává nezměrné množství peněz, protože jemu je zdravý člověk k ničemu, a i když jste zdraví, tak jsou vám pomocí promyšlené reklamy vnucovány různé doplňky stravy, jako kdyby byly zázračné. Do farmacie tedy pronikl kapitalismus volného trhu, stejně jako pronikl i do našich životů. Musíme si všichni uvědomit, že jedině očkování nám pomůže se vrátit do určitých kolejí, kdy bude společnost moct normálně fungovat. Jestliže budeme věřit různým zprávám, že očkování není vyzkoušené atd., tak se nikam nehneme, protože z historie víme, že jedině očkování pomohlo vrátit společnost do normálního chodu. Pokud se mě někdo ptá, zda se nechám očkovat, tak odpovídám, že ano. Je to totiž jediná varianta, jak snížit šíření viru. Nic jiného v ruce není. Buď tedy budeme věřit konspiračním teoriím a necháme virus působit ve společnosti bez žádných regulací, což zcela zákonitě povede k nárůstu počtu mrtvých a je jedno, zda zemřeli s COVID – 19 nebo přímo na něj. Nebo se necháme očkovat a budeme dodržovat regulace, která zamezují šíření viru, a budeme důvěřovat farmaceutickým společnostem, které vakcínu vyvinuly. Jiná otázka je, zda musí farmaceutické firmy požadovat za vakcínu takové množství peněz. Pokud by se ve farmacii nosila spravedlnost, tak by vakcína byla prodávána jen za výrobní cenu, případně za určitý symbolický obnos. Vlády tedy musí tlačit na to, že se jedná o zdraví lidí a to je postaveno výše, než samotný byznys. Nehledě na to, že dnes sklízíme plody toho, co se neoliberální globalizací zaselo. Je třeba proti ní postavit globální spravedlnost, založenou na spolupráci mezi mnoha zeměmi, které se snaží bojovat proti pandemii koronaviru.
Za šíření konspirací kolem koronaviru jsou zodpovědná primárně média, která čím dál více sází na bulavarizaci a šíření strachu. Lidé jsou pak díky negativním zprávám dost často ve stresu a obávají se o svůj život. V době nouzového stavu, který se vyhlašuje jen v případě, když je ohrožen majetek ve velkém nebo zdraví obyvatelstva by měla mít vláda možnost jak regulovat média. To znamená, že by de facto po onu dobu trvání nouzového stavu říkala, co se bude psát a jakým způsobem se bude o oné události informovat. Tímto zásahem by samozřejmě média přišla o své zisky, které mají z reklam, protože by šokující titulky nebyly možné. Neříkám, že by se mělo zakazovat psát o dané věci kriticky, ale nevidím důvod, proč mají média denně vytvářet polopravdy, když napíší, že jednou skóre PES vyskočilo vysoko, aby za dva dny napsali, že zase pokleslo a silně danou věc dramatizují. Žijeme v době postpravdy, kdy každý má tu svoji pravdu a neexistuje jedna jediná. Je jich mnoho, a jelikož jsou poté lidé přeinformováni, tak často nevědí, čemu mají věřit a čemu zase nemají. Z logiky věci tedy plyne, že v době ohrožení státu, zdraví atd. by měl mít stát výhradní právo na svoji pravdu a to zejména z důvodu zachování klidu ve společnosti a nešířila se zbytečně panika. Je jasné, že se jedná o poměrně kontroverzní nápad, ale když se na to podíváme skrze dopady do společnosti, tak zjistíme několik věcí. 1) Lidé by díky několika informacím, které nejsou nadsazené ani přeceněné měli jasně utvořený obrázek o stávající situaci. 2) Společnost by nebyla tolik šokovaná, tak jako je tomu v současné době. Díky tomu by se odboural stres a případný nárůst psychosomatických onemocnění. 3) Stát by díky tomu získal určitý monopol na pravdu, protože by chránil zdraví obyvatel v kolektivním zájmu.
Někdo může namítnout, že by tímto krokem došlo k nastolení nové totality. To ale není pravda, protože dané opatření by mělo jen omezenou platnost po dobu trvání nouzového stavu. Můžeme vést diskuzi o tom, zda by poté nebyl nouzový stav zneužíván nebo nadužíván k tomu, aby se posléze vytvářela nějaká určitá totalita. Osobně tomu nevěřím, protože i současný ryze liberálně kapitalistický stát každého člověka něčím omezuje, aby mohl fungovat. Navíc má v sobě zakódováno několik bezpečnostních prvků, které mohou zneužívání nouzového stavu vyhlašovaném vládou zamezit (Parlament, Ústavní soud). Na tom není nic nového. Někteří lidé vidí omezení svých práv v podobě nošení roušek, případně omezování možnost si koupit určitý sortiment. Lidé si za poslední tři dekády zvykli na to, že mají jen samá práva, ale téměř žádné povinnosti a to ani ty morální. K vyvrácení stereotypu ohledně nošení roušek stačí jen jedna poznámka – virus se tímto opatřením samozřejmě nezastaví, ale eliminuje se kapenkový přenos. Jestliže tedy roušky někoho obtěžují, tak je nemusí nosit, ale v případě, že bude dotyčný nakažený a bude šířit virus bezmezně dál, tak ponese všechny následky. Musíme si říci, že nošení roušek je to nejmenší, co můžeme pro společnost jako celek udělat.
Jestliže někdo tvrdí, že je mu omezována svoboda volby, tak by si měl uvědomit, že možnost konzumovat není postavena výše, než je ochrana veřejného zdraví. Pokud se tedy někdo ohání lidskými právy ve vztahu ke konzumu (zavřené některé obchody), tak si musí uvědomit, že je to právě samotný konzumní způsob života, který utváří uvažování současného člověka a zastiňuje dopady šíření viru. Je pak jen na každém z nás, jak tuto věc uchopíme. Přeci nemusíme každý rok jezdit na dovolenou, nemusíme každý den chodit nakupovat a dokonce ani nemusíme každý týden navštěvovat příbuzné. Nic z toho nemusíme, ale jsme k tomu nuceni právě oním konzumním způsobem života, který do značné míry zapříčinil skokové šíření viru po celém světě. Je tedy otázkou, zda se lidstvo dokáže ze současné situace poučit a změnit své zaběhnuté návyky, které jsou utvářeny 30 lety budování kapitalismu nekonečného růstu.