Legitimizování korupce

Když před třiceti lety nastupovali Češi a Slováci novou éru, tak si všichni mysleli, že „nová doba“ přinese jen samá pozitiva. Politické elity se snažily co nejvíce napodobovat vysněný západ, aby došlo k odlišení od předcházejícího vývoje. Jedním z hesel, které se nesly éterem, v roce 1990 bylo, aby se skoncovalo s korupcí a korupčním jednáním. Nicméně pomaloučku, polehoučku si politické elity vytvořily takové zákony, které ve finále umožnily ty největší privatizační zločiny. Tento stav věcí trval po několik desetiletí a ve své podstatě trvá dodnes. Téměř nikdo si za korupci nešel odpykat svůj trest, privatizační „rozkrádačky“ zůstaly bez trestu. S nástupem nového milénia se zdálo, že politické elity přestanou vytvářet korupční prostředí, ale bohužel provázanost byznysu, politiky a podsvětí vedlo k tomu, že se situace nadále zhoršovala. Ve společnosti se vytvořila skupina lidí, která byla ve své podstatě postavena v žebříčku nepostižení výše, než obyčejný řadový občan. Stačí, když si vzpomeneme na kauzu pana Janouška nebo Rittiga. Nová doba tedy nepřinesla toužebně očekávané vymizení korupčního jednání, ale naopak jeho nárůst.
Jako další příklad legitimizování korupce nám může posloužit kauza bývalého předsedy vlády Petra Nečase, který byl stíhán za korupční jednání, odposlechy a rozdávání trafik v době, kdy jeho stana ODS vládla s TOP 09 a Věcmi veřejnými. Tato věc se táhne již od roku 2013, kdy aféra vedla k pádu vlády. Jeden soud rozhodl a odsoudil manžele Nečasovi, druhý zase rozhodnutí prvního zrušil, až jsme se dozvěděli, že další soud je osvobozuje. Tato věc jednak ukazuje na soudní džungli, kdy jeden soud ruší rozhodnutí druhého a odvolávat se mohou někteří „vyvolení“ do nekonečna. Poté to ukazuje i na fakt, že „rozebírání“ a „rozkrádání“ veřejných peněz je naprosto normální. Jenže budování takového prostředí poté vytváří negativní jevy, kterými je deformována jak demokracie, stejně i celá společnost – jedná se o fenomén já na bráchu, brácha na mě. Vraťme se ale k problému bývalého předsedy vlády za ODS, Petra Nečase.
Obvodní soud pro Prahu 1 dne 20. 8. 2020 (zajímavé je, že podivné rozsudky padají hlavně v našem hlavním městě. Ať už se jedná o zrušení části mimořádných opatření v době pandemie nebo jiné podivné rozsudky atd.) osvobodil Petra Nečase a jeho ženu Janu Nečasovou v kauze tzv. trafik pro poslance. Podle soudu se skutek nepodařilo prokázat. Nevím, na základě čeho soud takto rozhodl, ale zopakujme si dané skutečnosti, protože opakování je matka modrosti. Když se loupí miliardy, rozdávají trafiky ve státní správě, tak se ve finále nikomu nic nestane. To, že bývalý premiér dal k „rozkrádačkám“ zelenou asi znamená, že to bylo v pořádku. Musíme si uvědomit, že rozdáváním (a slibováním) trafik složili ve své době mandát tři poslanci ODS, protože nechtěli zvednout ruku pro tunel tisíciletí: církevní restituce. Tím to celé začalo. Jedna zlodějina střídala druhou a obě dvě si šly ruku v ruce, tak to bylo celé fikaně promyšleno. Na Úřadu vlády si v té době paní Nagyová (dnes Nečasová) vesele nakupovala luxusní kabelky za veřejné peníze, nechala odposlouchávat kde koho a dokázala "zblbnout" i nejvyšší šajby. Dle mého názoru se jedná opět o výsměch obyčejným lidem, kdy se ukazuje, že korupce je u nás v republice de facto legitimní. Ještě zajímavější ale je, že někdo si za korupci jde sednout (Rath, Pekárek) a někdo nejde a soudy s hříšníky probíhají do nekonečna. Ještě více zarážející je, že se osvobozují od deliktů spojených s korupcí hlavně pravicoví politici – nalezneme jen pár světlých výjimek a to zejména na komunální úrovni. Je to náhoda nebo záměr? Ať tak či onak, tak to celé ukazuje na to, že je cosi shnilého ve státě českém. Rozhodnutí soudu vytváří precedent, kdy se říká, že korupce je naprosto normální a že se nejedná o nic špatného, protože se nic nedokázalo prokázat, byť je vše naprosto jasné. Nevím, jak vy, ale já si myslím, že korupce do řádně fungující, slušné společnosti nepatří a musí být řádně trestána. Na všechny se musí používat stejný metr.