Konspirace a spiknutí zvané Covid – 19?

Bude to již téměř rok, co se nejen naše země snaží vypořádat s pandemií, kterou zapříčinil nový typ koronaviru. Nemoc byla nazvána příhodně SARS – CoV – 2 neboli nemoc Covid – 19 (podle roku, kdy se nemoc poprvé objevila v Číně – 2019). Od chvíle, kdy se tato nemoc začala lavinovitě šířit po celém světě, se vynořilo mnoho konspiračních teorií, které jednou říkají, že se jedná o uměle vyvolanou nemoc, aby se eliminovalo lidstvo nebo, že v tom má prsty pověstný Bill Gates, který tak chce ovládnout svět. Podle konspirace má dokonce i prsty v samotném očkování, které má za cíl načipovat lidi, aby poté byli svolnější k novým typům režimu, které mají nastoupit, až se samotné lidstvo nemocí eliminuje. Zajímavé to věci se pohybují nejen naším mediálním nebo virtuálním prostorem.

V minulosti se s různými událostmi pojily mnohé konspirační teorie, které přinejmenším nahlodávaly zaběhnutou pravdu, která byla často utvářena buď vládami, nebo různými vyšetřovateli, kteří byli většinou opět napojeni na vládu, potažmo na jinou elitu mocných. Právě různé utajování vládami a napojení na vlivné osobnosti vedlo ke vzniku fám, polopravd, neúplných pravd. Když se podíváme do nedávné historie, tak konspirace se šířily jak po událostech z 11. 9. 2001, kdy byly zničeny věže Světového obchodního centra nárazy unesených letadel – konspirace tvrdila, že si do věží narazili sami Američané, potažmo je nechali nenápadně odstřelit. Další poměrně velkou konspirací prošlo i vyšetřování smrti J. F. Kennedyho, ke kterému došlo v Dallasu 22. 11. 1963 – konspirace tvrdila, že se jednalo o spiknutí mocných (tajemného Majestic – 12). Snad největší známou konspirací je samotná existence UFO, která se datuje již od konce druhé světové války.

Vraťme se ale do současnosti. Světem internetu chodí různé informace a je jich tolik, že jen málo lidí dokáže natolik filtrovat a odlišovat různé dezinformace. Právě šíření různých nepravd je novým typem války – informační války. Ne jinak je tomu v případě rozšíření nemoci Covid – 19 po celém světě. Mnoho lidí nedokáže pochopit, proč se virus tak rychle šíří? Musíme si uvědomit, že žijeme v propojeném kapitalistickém světě, kdy se jakákoliv nemoc může během jednoho dne rozšířit z jednoho konce světa na druhý – letecká doprava je natolik rychlá, že by se tomu naši předci nestačili divit. Jak je svět propojen, tak se postupně začínají šířit „neviditelní zabijáci“. Jedná se vlastně o neviditelnou válku podobnou terorismu, kdy virus je všude kolem nás a nemůžeme jej vidět, ani odhadnout. Podobné je to s teroristou. Ten je všude a zároveň nikde, všichni mohou být potenciálními teroristy, stejně tak dobře mohou být všichni potenciálními přenašeči nemoci. Rozdíl je jen tom, že teroristou se stáváte z přesvědčení, ale virem se nakazíte nevědomky, aniž byste po tom nějak toužili. I přesto všechno mnoho lidí nevěří tomu, že nějaká taková nemoc existuje, případně nevěří tomu, že se jedná o něco velmi vážného – chřipka prý byla taky vždycky lidmi a tohle je dle jejich tvrzení „těžší chřipečka“.

Nyní si ale shrňme to nejpodstatnější, zda je skutečně současná pandemie vymyšlená, zda nás očkování má načipovat nebo zda je virus umělého původu? Myslím si, že dnes už je úplně jedno, zda je virus vytvořený uměle nebo je přírodní, protože je mezi populací a neustále se šíří. Než přemýšlet nad původem, tak je nutné se zamyslet jak nad ním vyzrát. Pokud jde o očkování, tak proč by měl někdo zájem někoho čipovat, když už dnes se mnozí lidé chovají jako ovce? No a nyní se podívejme na to zásadní – je pandemie spojená s nemocí Covid – 19 skutečně vytvořena nějakým „spikleneckým centrem“? Rozhodně není, protože plánovat něco v takovém měřítku (celosvětovém) je ve své podstatě k ničemu, protože případní spiklenci dobře vědí, že se z toho může případně vyvinout něco jiného, než původně zamýšleli. Navíc by se takový záměr nedal utajit. Dříve nebo později by danou věc někdo někde vykecal a spiklenci by si tím pádem koledovali o velký průšvih. Navíc teoretici jakéhokoliv spiknutí nikdy nedoložili žádný pádný důkaz, který by jejich teorii potvrzoval – neustále se jen spekuluje, dohaduje. Nikdy v lidských dějinách žádné velké spiknutí nevzniklo, tak proč by mělo vzniknout zrovna v dnešní době?

Na závěr si ale řekněme jednu prostou pravdu, že jediným velkým doloženým spiknutím (do jisté míry i konspirací), respektive tajným plánem byl holocaust. Také na něj nikdo nevěřil do chvíle, než se dostal do jeho soukolí a samotní spiklenci věděli, že až se na zločiny přijde, tak budou potrestáni. Právě proto se snažili ke konci druhé světové války zametat stopy. Takže věřme jedné věci – současná nemoc není výmysl spiknutí, ani pomstou mocných, ale zkusme se na to podívat přes přírodu – obyvatel na planetě je mnoho miliard, konzumujeme natolik ohromné množství bohatství planety Země, že se postupně začíná bránit. Ve spojení s globálním oteplováním, které si zapříčiňujeme sami svoji arogancí, jsme si připravili také půdu pro šíření nového viru, který jednou za čas přeskočí z nějakého zvířátka na mezihostitele a dále na člověka, který jej poté dále šíří. Příroda se de facto brání, protože ji příliš vykořisťujeme. Příroda není živý tvor. Člověk však svou často neuváženou činností (počínaje kácením deštných pralesů, přes vypouštění skleníkových plynů, až po zaplavení odpadem) rozpoutává přírodní síly a to jak tvořivé (využívání energie), tak ničivé (snadnější přenos nemocí). Výsledek těchto změn máme dnes před našima očima.