eRouška: posel z budoucnosti?

Ve chvílích sílící druhé vlny pandemie nového typu koronaviru se společnost snaží určitým způsobem zpomalit její nárůst, tak aby zdravotní systém neselhal. Má k tomu pomoci několik prvků tzv. chytré karantény. Jedná se hlavně o sebetrasování a mobilní aplikaci s názvem eRouška. Zprvu jsem se domníval, že je to zbytečná aplikace, která by zabírala místo v mobilním telefonu, ale nakonec jsem názor změnil a aplikaci jsem si nainstaloval. Naprosto chladným mě nechávají názory, které tvrdí, že vás tato aplikace bude sledovat. Je to z toho důvodu, že jako každý uživatel Facebooku nebo Googlu jsem sledován víc než dost. Navíc, když se podíváme do nastavení aplikace eRouška, tak zjistíme, že vůbec nepoužívá naše data. Takže tvrzení, že tato aplikace je opět výmyslem naší vlády, která je dle pravice vedena bývalým členem StB a používá ji tak ke špehování a špiclování, je naprostý nesmysl. Musím podotknout, že takovouto rétoriku používá hlavně ODS. Vraťme se ale zpět k problematice elektronické roušky, která vás má upozornit na to, když budete někde poblíž nakažené osoby. Tato věc je velice výhodná, protože posléze budete na sebe dávat pozor a v rámci kolektivu se nebudete nikde moc ukazovat, protože se můžete stát potencionálním přenašečem viru. Zdá se tedy, že tato aplikace má hlavně výhody. Na první pohled se to tak může zdát. Když se ale nad celou věcí zamyslíte, tak vám vyvstane jeden negativní jev oné eRoušky. Představte si, že vám ona aplikace nahlásí, že jste byli poblíž infikované osoby. Co se odehraje ve vaší hlavě, nikdo neví. Tvůrci aplikace se domnívají, že se budete chovat dle instrukcí, které vám aplikace napíše. Jenže druhý faktor je jiný: mnoho lidí bude žít ve stresu z toho, zda jsou nakaženi nebo nekoliv. Jedná se tedy o psychologický problém, který tvůrci aplikace asi tolik nedomýšleli, protože v tomto případě je přednější zamezit rychlému šíření epidemie. Jedná se jen o jeden jediný negativ této aplikace, takže se zcela jistě vyplatí ji mít nainstalovanou na svém mobilním telefonu a pomoci tak ostatním. Jedná se o to nejmenší, co můžeme, krom dodržování základních hygienických návyků, pro společnost jako celek udělat.
Jestli si někdo myslí, že eRouška nemá smysl a že svět budoucnosti bude bez pandemií, tak se mýlí. Nastupující klimatická změna, tající permafrost (věčně zmrzlá půda) dávají tušit, že v budoucnu bude hůře. V hlubinách věčně zmrzlé půdy totiž číhají viry a bakterie, které jsou staré tisíce let a tyto různé patogeny budou útočit na lidstvo jako celek. Současná pandemie je tedy jen ukázkou toho, co může přijít (a pravděpodobně přijde) někdy v blízké budoucnosti. Svět již nebude takový, jaký byl před začátkem pandemie postindustriální společnosti. Bude naprosto jiný a lidé se budou muset naučit žít s různými omezeními, a pokud tato omezení odezní, tak určitě se budeme muset naučit žít s moderními mobilními aplikacemi, které nás budou informovat a varovat v případě, že se ocitneme v nějakém nebezpečí – nemusí jít nutně o informaci, že jsem byl někde, kde jsem být neměl. Je to jedna z výhod, které nám současná doba „kontrolované společnosti“ přináší a de facto nás nic nestojí. Lidé si musí uvědomit, že ochrana veřejného zdraví jako celku je na prvním místě a poté je teprve vše ostatní. Na aplikaci eRouška tedy můžeme nahlížet jako na posla z budoucnosti, který nám ukazuje, jaký bude svět za několik málo let, pokud lidstvo nezmění své dosavadní návyky a bude jeho ekonomický systém neustále postavený na turismu, honbě za zážitky. Je to svět plný pandemií, nehostinného prostředí, kde už nebude úřadovat člověk, ale samotná příroda, kdy lidstvo sklidí plody toho, co v rámci honby za zážitky a akumulaci bohatství pro úzkou skupinu lidí zaselo.