Až všechny káry budou jen na elektřinu

Evropská unie přišla s nápadem, že po roce 2035 mají být všechny automobily na elektrický pohon. Zajímavá myšlenka, která stojí alespoň za diskuzi, když ne za realizaci. Pokud se podíváme na problém osobní dopravy prizmatem znečišťování ovzduší, tak je jasné, že s nástupem aut na elektřinu odpadne vypouštění exhalací do prostředí a města se tak již nebudou dusit pod příkrovem smogu. Nicméně vše má svůj rub i líc. Nový zelený úděl (anglicky New Green Deal), kterým se právě EU inspiruje má za cíl snížit emise skleníkových plynů a jedním z motivů je přechod od aut poháněných spalovacími motory na ty elektrické. V tuto chvíli si ale musíme říci jednu nespornou pravdu: kdo bude bojovat proti zavedení elektrických aut? Bude to právě ropná lobby, která přijde o odbyt svého černého zlata. To ale zdaleka nebude všechno. Pokud chceme zavést čistý pohon osobních automobilů, tak musíme postavit nabíjecí stanice a mít dostatek elektrické energie. To nepůjde bez výstavby nových energetických zdrojů, protože uhelné elektrárny, ze kterých máme většinu elektrické energie, bude čekat jejich postupné uzavírání. Pokud bychom tedy měli mít po roce 2035 většinu osobních automobilů na elektřinu, tak musíme postavit minimálně ještě jednu jadernou elektrárnu nebo dostavě ty stávající. Jenže i zde je ono pověstné ale. Pokud se totiž do dostavby jaderných zdrojů bude neustále tahat vysoká politika spojená s pravicovou ideologií, tak se nikam nehneme. Ano, narážím zde na nechuť mnohých politiků prosazovat, aby jaderné zdroje na našem území stavělo Rusko nebo Čína. Přitom posledně jmenovaný stát již ve velkém testuje své automobily na elektřinu a nečeká na nějaký „Nový zelený úděl“.
S tím vším souvisí i další věc, která spíše hovoří v neprospěch zavádění automobilů na elektřinu. Tím problémem jsou baterie, které musí každý takový automobil obsahovat. Vysokokapacitní baterie totiž obsahují hlavně vzácné kovy jako lithium, takže na jejich výrobu je nutné mít zdroje i technologie. Po konci jejich životnosti musíte mít zajištěnu jejich likvidaci a to plně ekologickou. Takže vyvstává více otázek, které je nutné před zavedením elektrifikace automobilů vyřešit. Sám osobně nejsem proti tomuto konceptu, ale v přechodovém období se více kloním k používání hybridních automobilů, které jezdí půl na půl. Tedy částečně používají spalovací motor a částečně elektřinu, kterou si dokonce automobil sám vyrobí, když se pohybuje.
Plně rozumím tomu, že naše civilizace potřebuje zvýšit ochranu životních prostředí, protože se k přírodě chováme strašně. Musíme zcela jistě přejít na nízkouhlíkové technologie, stejně do této oblasti musíme přenést výrobu elektrické energie. Z toho plyne, že je nutné více využívat obnovitelné zdroje a jadernou energii, která je ze své povahy čistou energií (problém je pouze s vyhořelým jaderným palivem). Pokud se do této oblasti nepřesuneme jako civilizace, stejně i naše republika a Evropská unie, tak se nikam nehneme a poté si o elektromobilech můžeme nechat jen akorát zdát. Změny jsou možné, ale musí se chtít. Takže před zaváděním osobních automobilů na elektřinu nejprve vyřešme dostatek elektrické energie pro nás všechny a posléze uvažujme o dalších věcech a nedělejme věci obráceně nebo bez rozmyslu.