Aktuální situace české levice v kontextu levice v Evropě

V rámci diskuzních čtvrtků, které probíhají v Brně, proběhla dne 20. 1. 2022 velice zajímavá diskuze, kterou pořádal Společnost pro evropský dialog z. s. společně s MěV KSČM v Brně, brněnskou pobočkou Masarykovy demokratické akademie, Klubem společenských věd a Institutem české levice s podporou Transform!Europe na téma aktuální situace české levice v evropském kontextu. Hosty byli Jiří Málek ze Společnosti pro evropský dialog, Jan Klán z Institutu české levice a sociolog a Ján Mišovič z Klubu společenských věd, sociolog. Úvodní slovo přednesla Anna Štofanová z Klubu společenských věd, historička.
Jiří Málek se ve svém vystoupení zaměřil na současný stav levice v celé Evropě. Poukázal na problém sociální demokracie v Německu, která v posledních volbách zvítězila, ale bohužel radikální levice reprezentovaná stranou Die Linke tratila. Spadla pod 5%, ale nakonec ji zachránily tři přímé mandáty, protože německý volební systém je od naše odlišný. Rovněž poukázal na fenomén Grazu, kde zvítězila Rakouská komunistická strana se svoji důslednou sociálně demokratickou politikou a to zejména zřízení fondu na pomoc řešení bytové otázky, kam přispívají komunističtí zastupitelé určitou částkou. Rovněž zmínil současný stav levice v Dánsku, kde rovněž uspěla v některých větších městech.
Sociolog Ján Mišovič představil výsledky sociologické analýzy, která se týkala postojů levicových lidí, kteří ve výzkumu řekli, že se nějakým způsobem hlásí k levici. Bylo zjištěno, že nejvíce levicových lidí se rekrutuje s nižším středním až úplným středním vzděláním. Tito lidé nejvíce volí radikální levici. Ostatní se různě přiklánějí k dalším levicovým stranám – například ČSSD nebo Straně zelených. Z výzkumu dále vyplynulo, že voličská struktura KSČM se nejvíce skládá z lidí starších 60 +.
Jan Klán, sociolog z Institutu české levice představil svůj příklad, jak oslovovat a permanentně působit na sociálních sítích pomocí virálů. Tuto možnost radikální levice stále moc nevyužívá. Na svém příkladu virálu ukázal jaké dosahy a oslovení může zajímavý příspěvek způsobit. Poukázal i na to, že mnohá nová média nabízí možnost komentovat příspěvky, což musí radikální levice využívat. Je potřeba být neustále vidět a pohybovat se ve veřejném prostoru. Jestliže kapitalistická média umožňují sdílet a dávat na své stránky a FB profily komentáře, tak radikální levice musí neustále veřejný prostor skvotovat. Bez toho se neobejde, protože devadesátky skončily. Již dávno je pryč oslovování občanů pomocí letáků a výlepů plakátů, ale musí se neustále působit v nových médiích.
Po úvodních příspěvcích probíhala bohatá diskuze, kde mimo jiné zazněla kritika České televize, které má nevyvážené zpravodajství a mnohdy i účelové pořady proti KSČM. Padlo i mnoho otázek, které se týkaly voleb v Ruské federaci.