Životní prostředí

V rámci zlepšení životního prostředí provedeme opravu vyhlídky u reliéfu Jaroslava Vrchlického, která je v poslední době v žalostném stavu. Nadále budeme provádět údržbu a zlepšení cesty kolem Vrchlice. Je zde i počítáno s dokončením osvětlení směrem k lokalitě Kutná Hora – předměstí.

Naše město a blízké okolí je silně zatížené arzénem, což je pozůstatek těžení stříbra a jiných prvků na Kaňku. S touto problematikou se město musí vypořádat. Město samotné na odstranění tohoto problému nemá dostatek finančních prostředků, a proto je nutné čerpat je z Operačního fondu životní prostředí. Do sanace „hald“ je třeba dále zapojit jak dotčená ministerstva – zejména životního prostředí a průmyslu a obchodu, tak i Středočeský kraj. Zahájíme údržbu říčky Vrchlice, např. velice zanedbaný úsek v okolí ulice Potoční, ve spolupráci s Povodím Labe, které má údržbu vodních toků na starosti. V tomto případě využijeme možnosti interpelace na příslušné ministerstvo a to ministerstvo zemědělství. Okolí Vrchlice směrem k hlavnímu nádraží se potýká s tristním stavem. V této oblasti je uzavřen mostek a také lávka z důvodu špatné statiky. Z tohoto důvodu zahájíme jejich neodkladnou opravu.