Kultura

V rámci rozvoje cestovního ruchu zavedeme úzkou spolupráci se Středočeským krajem ve vztahu ke Galerii Středočeského kraje (GASK). Budeme prosazovat více akcí během tzv. Kutnohorského léta, v období Vánoc a dalších ročních období. Každá památka v Kutné Hoře by měla být maximálně využita pro cestovní ruch, ale i pro občany Kutné Hory. Získané výnosy mohou pomoci prospěchu celého města. Problémem Kutné Hory je to, že památky patří různým vlastníkům. Pokud by se tito vlastníci sešli a prodiskutovali podmínky (např. možnost zakoupení komplexní vstupenky do všech památek v Kutné Hoře), které by přilákaly více návštěvníků do Kutné Hory, byl by to přínos jak pro ně, tak pro celé město.