Poslední články

  • Zcela jistě mnozí z vás slyšeli pojem „pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře“. Toto vymezení najdeme i v ...
  • V překotném světě, který mění svou tvář každý den, se začínají vynořovat problémy, které se dříve nevyskytovaly. Jak se moderní svět a...
  • Když se kolem sebe rozhlédneme a snažíme se někdy věci změnit, tak se často nestačíme divit, jako něco nejde. V naší legislativní džungli se...
  • Jak se postupně mění náš svět v jednu „globální vesnici“, tak všichni začínáme pociťovat nezamýšlené důsledky pokroku. Od globálního...
  • Žijeme v době digitální, kterou někteří zatracují, jiní vyzdvihují. Oba dva tábory se shodují na tom, že její nástup bude mít značný dopad na...
  • Lidé začínají být nespokojeni se současným stavem demokracie jako formou vlády a správy věcí veřejných. Celosvětová nespokojenost s demokracií...

Kutnohorský manifest

Fotogalerie